Do you want to meet interesting people from other parts of the world?

Are you interested in meeting someone who is established in the Finnish society? Would you like to practice languages? Do you want to share your own experiences and create something new, a new network?

Maybe FIKA is something for you?  In the mentorprogram you will be given an opportunity for personal development through an exchange of experiences with your own mentor. You will be paired up with a mentor who you meet for 4-8h/month to discuss and change experiences. Your mentor is a person who can help you to find your way in society, maybe he or she can help you with job search or give you tips on useful services and interesting events.

What is needed to participate? You need to be motivated and able to commit for 6 months and be interested in meeting new people. You also need to have a residence permit.

If you are interested in joining the mentorprogram fill in the application below!

The next application period is 1.8-15.9.2018 

Vill du träffa någon som är etablerad i det finländska samhället? Vill du öva dig i att tala svenska med någon?
Vill du dela med dig av dina egna erfarenheter och kunskaper?

Kanske FIKA då är något för dig? I mentorprogrammet paras du ihop med någon som känner till Finland. Ni träffas ca 4-8 h/mån, diskuterar, byter erfarenheter och gör saker tillsammans.  Mentorn fungerar som ett stöd i din vardag. Kanske mentorn kan tipsa dig om service du kunde ha nytta av eller roliga evenemang du kunde delta i eller hjälpa dig med arbetssökning. Vi försöker matcha par utgående ur liknande intressen.

Vad krävs det för att kunna delta? Du skall vara motiverad och färdig att binda dig till mentorprogrammet du skall också vara intresserad av att möta nya människor.  Du bör ha uppehållstillstånd.

Sök med genom att fylla i ansökan nedan!

Nästa ansökningstid är 1.8- 15.9. 2018

Haluatko tutustua henkilöön, joka tuntee suomalaisen yhteiskunnan? Haluatko harjoitella kielitaitoasi? Kiinnostaako sinua jakaa omia kokemuksiasi ja tietojasi?

Ehkä FIKA voisi kiinnosta sinua? FIKA-ohjelmassa tutustut Suomalaiseen henkilöön. Tapaatte noin 4-8h/kk, keskustelette, vaihdatte kokemuksia, ja teette asioita yhdessä. Mentori osaa ehkä kertoa sinulle hyödyllisistä palveluista, auttaa sinua työnhaussa tai antaa vinkkejä siitä mitä Helsingissä voisi tehdä. Pyrimme siihen että sinulla ja mentorilla olisi jotain yhteistä.

Mitä osallistujilta vaaditaan? Osallistuaksesi sinun tulisi olla motivoitunut sioutumaan ohjelmaan sekä kiinnostunut tapaamaan uusia ihmisiä. Sinulla on myös oltava oleskelulupa.

Hae ohjelmaan täyttämällä alla oleva hakemus!

Seuraava hakuaika on 1.8-15.9.2018

ANMÄLAN APPLICATION HAKEMUS

Efternamn/Sukunimi/Family name (obligatoriskt/pakollinen/obligatory)

Förnamn/Etunimi/Given name (obligatoriskt/pakollinen/obligatory)

Adress/Osoite/Address (obligatoriskt/pakollinen/obligatory)

E-post/S-posti/E-mail address (obligatoriskt/pakollinen/obligatory)

Telefonnummer/Puhelinnumero/Phone number

Ålder/Ikä/Age

Kön/Sukupuoli/Sex
kvinna/nainen/femaleman/mies/male

Språkkunskaper/Kielitaidot/Language skills (obligatoriskt/pakollinen/obligatory)

Arbetar du för tillfälle och vad har du för arbetserfarenhet?/ Työskenteletkö tällä hetkellä ja mitä työkokemuksia sinulla on?/ Do you work now and what work experiences do you have?

Utbildning/Koulutus/Education

Intressen och övrigt du vill att vi ska veta om dig/ Harrastuksesi ja muuta mitä haluat kertoa itsestäsi/ Interests and what do you wish that we know about you:

Varför skulle de vara viktigt för dig att få en mentor?/ Miksi sinulle olisi tärkeätä saada mentori?/ Why would it be important for you to have a mentor? :

Var hörde du om oss?/ Mistä kuulit meistä?/ How did you find us?