Do you want to meet interesting people from other parts of the world?

Bli mentor / Become a mentor / Ilmottaudu mentoriksi

PÅ SVENSKA

Vill du träffa spännande människor från andra delar av världen?

Vill du medverka till att flyktingar och migranter skall känna sig välkomna?

Tror du på integration genom personliga kontakter?

En mentor är en person som vill ställa upp med en frivillig insats ca 4 h i månaden. I utbyte får du som mentor bekanta dig med andra kulturer och möta nya människor. Mentorskapsperioden inom projektet varar 6 månader. Läs mera om mentorskapet nedan och fyll i din ansökan här.

Du får utbildning för din roll som mentor och det ordnas regelbunden verksamhet som stöd för ditt mentorskap. Den personliga insats som krävs av Dig som är intresserad av att bli mentor är att du deltar i en introduktionsutbildning på ditt lokala Luckan center (Helsingfors, Kyrkslätt eller Borgå) och att du har möjlighet att under en 6 månaders period att avsätta minst 4h i månaden. Introduktionsutbildningen består av 2 delar och tar sammanlagt ca 6 h.

Vad krävs av mig?

Vad krävs av mig som mentor? Är jag lämplig att fungera som mentor?

Vem som helst som fyllt 20 år kan fungera som mentor. Det finns inga krav beträffande livssituation eller erfarenheter. Som mentor har man nytta av alla erfarenheter man fått!

Det som krävs är att man är intresserad av olika kulturer och tror på att integration sker genom personliga kontakter.  Mentorskapet är ömsesidigt, man får kännedom om adeptens kultur, hemland och erfarenheter.  Samtidigt är mentorns uppgift att presentera och visa det finlandssvenska samhället, kulturen och livsstilen, sådana saker som man själv skulle vilja att någon berättade för en om man flyttade till ett annat land.

Vad kan man göra som mentor?

Som mentor får du en utbildning i din blivande roll. För att mentoreringsperioden ska vara så givande som möjligt för mentorn och adepten försöker vi matcha ihop par som har liknande arbetsbakgrund, utbildning och intressen. Män matchas huvudsakligen med män och kvinnor matchas huvudsakligen med kvinnor.

Mentorskapet handlar om att fungera som guide in i det finländska samhället. Man fungerar som ett bollplank, svarar på frågor, ger tips och idéer och visar hur saker fungerar. Projektpersonalen hjälper till och finns till förfogande i alla frågor under hela projekttiden.

Den första träffen mellan dig och din adept ordnas på Luckan, efter det bestämmer ni tillsammans vad ni vill göra. Kanske träffas ni bara över en kopp kaffe och diskuterar. Eller så kan ni kostnadsfritt delta i de evenemang som Luckan Integration ordnar. FIKA ordnar också egna evenemang och  informationskvällar, som man kan delta i.

SUOMEKSI

Haluatko tavata  muualta tulleita ihmisiä? Haluatko että Suomeen muuttavat ihmiset voivat tuntea olonsa tervetulleiksi? Uskotko että kotoutuminen tapahtuu henkilökohtaisten suhteiden avulla?

Jos vastauksesi yllä oleviin kysymyksiin on kyllä, mentoritoiminta voisi olla juuri sinua varten! Mentori on henkilö, joka haluaa antaa vapaaehtoisen panoksen kotoutumiselle n. 4 h/kuukaudessa. Mentorit saavat tutustua uuteen ihmiseen ja kulttuuriin. Mentorointijakso kestää 6 kuukautta.

Ennen kuin parit tapaavat toisensa ensimmäisen kerran mentorit käyvät johdantokoulutuksen. Parit valikoituvat mahdollisuuksien mukaan samankaltaisten harrastusten, kokemusten tai ammatin pohjalta.

Mentori toimii ajatuksellisena linkkinä ja luotsina suomalaiseen yhteiskuntaan. Mentorit ja mentoroitavat tapaavat vapaa-ajalla, keskustelevat, vaihtavat ajatuksia ja kokemuksia sekä tekevät erilaisia asioita yhdessä. Mentori toimii  myös sparraajana ja motivoijana. Projektihenkilökunta on mentoreiden tukena koko projektin ajan.

Mentorointikauden loputtua kaikki mentorit kokoontuvat Luckaniin projektin arviointia varten. Kokemusten perusteella FIKAn toimintaa kehitetään edelleen.

Mitä mentori tekee?

Mentorit saavat koulutuksen tulevaan tehtäväänsä. Kaikki toimintaan ilmoittautuvat täyttävät kyselylomakkeen, jotta pareilla olisi mahdollisuuksien mukaan samankaltaisia harrastuksia, kokemuksia tai ammatti. Pääasiassa parit ovat samaa sukupuolta. Parit tapaavat toisensa ensimmäisen kerran Luckanissa.

Mentorointi on toimimista oppaana suomalaiseen yhteiskuntaa. Mentori vastaa kysymyksiin, jakaa ajatuksia ja vinkkejä sekä näyttää miten asiat toimivat. Mentorin tehtävä on myös kannustaa mentoroitavaa, jos hän kohtaa haasteita matkallaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Mentoroitavilla on usein kysymyksiä työntekoon,opiskeluun ja harrastuksiin liittyen. Mentorin ei tarvitse osata itse vastata näihin kysymyksiin, mutta hän osaa avustaa mentoroitavaa etsimään tietoa oikeasta paikasta. Projektihenkilökunta on mentoreiden tukena koko projektin ajan. Apua kysymyksiin voi myös pyytää Helsingin Luckanin Bridge- neuvontapisteestä.

Mahdollisuuksien mukaan keskusteluja käydään ruotsiksi, jotta ruotsin kieltä saa harjoiteltua käytännössä.

Parit päättävät yhdessä mitä haluavat tehdä. Joskus saatetaan tavata kahvilla ja keskustella. Bridgen järjestämään toimintaan voi osallistua maksutta, ja FIKA järjestää omia tapahtumia ja vierailuja joihin voi myös osallistua maksutta. Olemme vierailleet mm. eduskunnassa, Svenska Teaternissa, Suomenlinnassa, Fiskarissa ja Pasilan kirjastossa.

Mitä Mentoreilta vaaditaan? Olenko minä sopiva toimimaan mentorina?

Kuka tahansa voi toimia FIKA- mentorina. Mentoreille ei ole vaatimuksia koulutuksen, elämäntilanteen tai kokemuksen suhteen. Kaikki kokemus on hyödyksi! Mentoreiden alaikäraja on 20 vuotta.

Mentoreiden tulee olla kiinnostuneita erilaisista kulttuureista ja uskoa että henkilökohtaiset suhteet edesauttavat kotoutumista. Mentorointi on kaksisuuntaista, mentori oppii tuntemaan mentoroitavan kulttuuria ja kotimaata. Mentorina toimineet henkilöt ovat usein kokeneet kehittyneensä myös itse prosessin aikana. Mentorin pääasiallinen tehtävä on esitellä suomalaista yhteiskuntaa, kulttuuria ja elämäntapaa, siis sellaisia asioita joihin itse haluaisi tutustua jos oleskelisi pidempään ulkomailla. Mentoroitavia kiinnostaa usein ns. hiljainen tieto tavoistamme ja kulttuuristamme, sellainen jota ei voi oppia kuin elämällä täällä.

Mentorit sitoutuvat tapaamaan pariaan n 4 tuntia kuukaudessa. Yksi mentorointijakso kestää kuusi kuukautta. Mentorit osallistuvat myös FIKAn toiminnan arviointiin.

IN ENGLISH

Do you want to meet interesting people from other parts of the world? Do you want to take part in making refugees and migrants feel welcome, and do you believe in integration through personal contacts?

If you answered yes to the questions above, perhaps the mentor program could be something for you! A mentor is a volunteer willing to work about four hours a month. In exchange you as a mentor will be able to meet new cultures and new people. The period of mentorship within the project is for six months.

You will be given an education for your role as mentor. There are regular activities of support for your mentorship. What is asked of you interested in becoming a mentor is that you attend an introduction course in your local Luckan centre and that you can spare four hours a month for a period of at least six months.

What are the demands on me as a mentor? Am I suitable as a mentor?

Anybody can be a mentor. There are no needs regarding education, situation or experience. Everything you have done in your life counts as a merit when you seek to become a mentor! A mentor has to be at least twenty years old. The mentor needs to be able to discuss in swedish.

It is required to have interests in other cultures and hopes for integration through personal contact.  Mentorship also works both ways, you get to understand the adept’s culture, home country and cultural experiences.  At the same time the mentor has a duty to present and show the Finland-Swedish society, culture and lifestyle. Information that you yourself would like to have if you moved to another country and different culture.

What can you as a mentor do?

As a mentor, you will be given training for your coming role. To make the period of mentorship as rewarding as possible we try to match pairs of mentors and adepts with similar work experience, education and interests. Men will mainly be paired with men and women mainly with women.

A mentor functions as a guide into the Finland-Swedish society. You act like a sounding board, answer questions, give hints and ideas and show how things work in the new culture. The project staff will be available for all questions throughout the time of the project.

The pairs themselves can decide on what they want to do. Perhaps meet over a cup of coffee and just talk. Or they can participate for free in events that BRIDGE and  FIKA organises. FIKA also arranges events and information gatherings for your benefit.

When possible the discussion is held in Swedish so that the adept can practice his/her language skills.

Anmälan för att bli mentor

Mentorverksamheten riktar sig till alla som är nyfikna på andra kulturer, vill hjälpa nyanlända att känna sig välkomna och tror att nyckeln till integration är personliga kontakter. Mentoreringen sker på frivillig basis efter en kort utbildning.Blanketten behandlas av projektpersonalen och dina kontaktuppgifter ges inte vidare.Fyll i nedanstående intresseanmälan och tryck på sänd då du är färdig. Du kommer att få en bekräftelse per e-post inom fem vardagar. Välkommen med i verksamheten!

Efternamn/Sukunimi/Family name (obligatoriskt/pakollinen/obligatory)

Ditt namn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Telefonnummer:

Ålder

Kön
kvinnaman

Språkkunskaper (obligatoriskt)

Vad arbetar du med för tillfälle och vad har du för arbetserfarenhet?

Utbildning:

Intressen och övrigt du vill att vi ska veta om dig:

Hur hittade du FIKA: