Do you want to meet interesting people from other parts of the world?

Bli mentor / Become a mentor / Ilmottaudu mentoriksi

PÅ SVENSKA

Vill du träffa spännande människor från andra delar av världen? Vill du medverka till att flyktingar och migranter skall känna sig välkomna?Tror du på integration genom personliga kontakter?

En mentor är en person som vill ställa upp med en frivillig insats på 4-8h/månad under en 6 månader lång period för att stöda ömsesidig integration. I utbyte får du som mentor möta nya människor och bekanta dig med andra kulturer.

Innan du träffar ditt mentorpar för första gången får du en introduktion för din blivande roll som mentor. Paren matchas i mån om möjlighet utgående ur liknande intressen, utbildningsbakgrund och eller arbetserfarenhet.

Mentorn fungerar som ett bollplank och som ett stöd då de kommer till arbetssökning, språk och umgänge utgående ur gemensamma målsättningar. Mentorn är också en länk till det finska samhället. Ni träffas regelbundet, utbyter erfarenheter och gör saker ihop. Vi på Luckan finns till för att stöda er under den här processen.

Kan jag bli mentor?

Vem som helst som fyllt 20 år kan fungera som mentor. Det finns inga krav beträffande livssituation eller erfarenheter. Som mentor har man nytta av alla erfarenheter man fått!

Det som krävs är att man är intresserad av olika kulturer och tror på att integration sker genom personliga kontakter.  Mentorskapet är ömsesidigt, man får kännedom om adeptens kultur, hemland och erfarenheter.  Samtidigt är mentorns uppgift att presentera  samhället, kulturen och livsstilen, sådana saker som man själv skulle vilja att någon berättade för en om man flyttade till ett annat land.

Som mentor är din huvudsakliga uppgift att fungera som guide in i det finländska samhället samt som ett extra stöd under integrationsprocessen. Du fungerar som ett bollplank, svarar på frågor, ger tips och idéer och ger adepten de verktyg hen behöver för att lära känna det nya samhället. Du behöver inte ha svar på alla frågor, men du kanske kan hjälpa adepten att hitta fram till den rätta informationen eller servicen.

Första träffen?

Den första träffen mellan dig och din adept ordnas på Luckan med någon från personalen. Under den här träffen diskuterar vi förväntningar och gemensamma målsättningar. Efter den första träffen bestämmer ni tillsammans vad ni vill göra. Kanske träffas ni bara över en kopp kaffe och diskuterar. Eller så kan ni kostnadsfritt delta i de evenemang som FIKA ordnar.

SUOMEKSI

Haluatko tavata  muualta tulleita ihmisiä? Haluatko että Suomeen muuttavat ihmiset voivat tuntea olonsa tervetulleiksi? Uskotko että kotoutuminen tapahtuu henkilökohtaisten suhteiden avulla?

Jos vastauksesi yllä oleviin kysymyksiin on kyllä, mentoritoiminta voisi olla juuri sinua varten! Mentori on henkilö, joka haluaa antaa vapaaehtoisen panoksen kotoutumiselle n. 4-8 h/kk 6 kuukauden ajan. Mentorit saavat tutustua uuteen ihmiseen ja eri kulttuureihin.

Ennen kuin parit tapaavat toisensa ensimmäisen kerran mentorit käyvät johdantokoulutuksen. Parit valikoituvat mahdollisuuksien mukaan samankaltaisten harrastusten, kokemusten tai ammatin pohjalta.

Mentori toimii ajatuksellisena linkkinä ja luotsina suomalaiseen yhteiskuntaan sekä tukee mentoroitavaa esimerkiksi työnhaussa, tai kielen oppimisessa, riippuen teidän yhteisistä tavoitteista. Mentoriparit tapaavat vapaa-ajalla, keskustelevat, vaihtavat ajatuksia ja kokemuksia sekä tekevät asioita yhdessä. Me Luckanilla tuemme teitä tässä, koko jakson ajan.

Voiko minusta tulla mentori?

Kuka tahansa voi toimia FIKA- mentorina. Mentoreille ei ole vaatimuksia koulutuksen, elämäntilanteen tai kokemuksen suhteen. Kaikki kokemus koetaan hyödyksi! Mentoreiden alaikäraja on 20 vuotta.

Mentoreiden tulee olla kiinnostuneita erilaisista kulttuureista ja uskoa että henkilökohtaiset suhteet edesauttavat kotoutumista. Mentorointi on kaksisuuntaista, mentori oppii tuntemaan mentoroitavan kulttuuria ja kotimaata. Mentorina toimineet henkilöt ovat usein kokeneet kehittyneensä myös itse prosessin aikana.

Sinun pääasiallinen tehtävä mentorina on toimia tukena ja esitellä suomalaista yhteiskuntaa, kulttuuria ja elämäntapaa, sellaisia asioita joihin itse haluaisit tutustua jos oleskelisit pidempään ulkomailla. Sinun tehtäväsi on myös kannustaa mentoroitavaa ja vastata kysmyksiin, jos hän kohtaa haasteita matkallaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Sinun ei tarvitse osata itse vastata näihin kysymyksiin, mutta avustat mielelläsi mentoroitavaa etsimään tietoa oikeasta paikasta.

Mites ensitapaaminen?

Ensimmäinen tapaaminen sinun ja aktorisi kanssa järjestetään Luckanilla joku henkilökunnasta on myös mukana tälla tapaamisella. Tapaamisen aikana tutustumme toisiimme ja puhumme odotuksista sekä yhteisistä tavoitteista. Tämän jälkeen päätätte itse milloin tapaatte ja mitä teette yhdessä. Ehkä haluatte vain kahvitella yhdessä? Tai kenties tulla FIKAn järjestämiin tapahtumiin yhdessä.

IN ENGLISH

Do you want to meet interesting people from other parts of the world? Do you want to contribute to people feeling welcome in a new society, and do you believe in integration through personal contacts?

If you answered yes to the questions above, perhaps the mentor program could be something for you? A mentor is a volunteer willing to work about 4-8 hours per month for a 6 month period of time. In exchange you as a mentor will get to meet new people and learn about other cultures and ways of thinking.

Before you meet your pair for the first time, you will be given an introduction to your role as a mentor. The pairs are, if possible, matched according to similar interests and backgrounds.

As a mentor you work as a link to the Finnish society. You support your mentor in various things according to the goals you set up together. It can be anything from job search to language training or just hanging out sharing experiences and learning from each other. You meet in your spare time and do things together. We at Luckan support you throughout the process.

Can I become a mentor?

Anybody who is at least 20 years old can be a mentor. There are no needs regarding education, situation or experience. Everything you have done in your life is valuable in mentoring! The introduction is held in Swedish, therefore basic knowledge of the language is a requirement.

We hope that you have an interest in other cultures and that you believe in integration through personal contact.  Mentoring works both ways, you get to understand the mentee’s culture, home country and experiences.  At the same you as a mentor present and show the Finnish society, culture and lifestyle. Information that you yourself would find valuable to have if you moved to another country and different culture.

A mentor functions as a guide into the Finnish society. You act like a sounding board, answer questions, give hints and ideas and show how things work here. You don’t need to have answers to every question, but maybe you can look for the answers together and help the mentee in finding the right services and information needed.

What about our first meeting?

The first meeting is organised at Luckan with someone from the personnel. During this meeting we will discuss expectations and goals for the period. After the first meeting the two of you decide together what you want to do. Perhaps you just meet over a cup of coffee and talk. Or maybe you want to participate in the events that  FIKA organises.

Anmälan för att bli mentor

Mentorverksamheten riktar sig till alla som är nyfikna på andra kulturer, vill hjälpa nyanlända att känna sig välkomna och tror att nyckeln till integration är personliga kontakter. Mentoreringen sker på frivillig basis efter en kort utbildning. Blanketten behandlas av personalen och dina kontaktuppgifter ges inte vidare.Fyll i nedanstående intresseanmälan och tryck på sänd då du är färdig. Du kommer att få en bekräftelse per e-post inom fem vardagar. Välkommen med i verksamheten!

OBS! Vi har problem med vårt system för tillfället. Skicka därför intresseanmälan till fika@luckan.fi

Efternamn/Sukunimi/Family name (obligatoriskt/pakollinen/obligatory)

Ditt namn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Telefonnummer:

Ålder

Kön
kvinnaman

Språkkunskaper (obligatoriskt)

Vad arbetar du med för tillfälle och vad har du för arbetserfarenhet?

Utbildning:

Intressen och övrigt du vill att vi ska veta om dig:

Hur hittade du FIKA: