FIKA is a mentoring program where volunteers act as mentors for newcomers to support them in their integration process.

 

Do you want to meet interesting people from other parts of the world?

FIKA

NEWS / AKTUELLT

FIKA är ett mentorprogram där frivilliga ställer upp som mentorer för att underlätta invandrares integrationsprocess.

HUR FUNGERAR DET:

En person (adept) som behöver stöd i sin integrationsprocess paras ihop med en person (mentor) som känner sig etablerad i det finländska samhället. Tillsammans bekantar sig mentorparet till exempel med arbetsmarknaden, språket (finska eller svensk), kulturen och delar med sig av sina erfarenheter. Paret träffas i sex månader, cirka 4-8 timmar per månad. Läs mer om menorpars berättelser HÄR.

FIKA is a mentoring program where volunteers act as mentors to ease the integration process for immigrants.

HOW DOES IT WORK:

A person (mentee) that is in need of support regarding his or her integration process is paired up with a person (mentor) who feels established in the Finnish society. Together they will become familiar with for example the Finnish labour market, the language (Finnish or Swedish), the culture and shares experiences with each other. The pair meets for six months, approximately 4-8 hours per month. Read more about mentorpairs stories HERE.

The next period to apply for a mentor in the Helsinki region is 1.12.2017 – 15.1 2018.

För dig som vill bli mentor: kontakta oss på fika@luckan.fi 

If you want to have a mentor in Kirkkonummi or Porvoo contact us on fika@luckan.fi