OFFERTFÖRFRÅGAN AVSEENDE VIDEOPRODUKTION

Välkommen att lämna offert på en kort dokumentär om kamratstödsprogrammet Cirkeln.

Syfte
Dokumentären ska fungera som en slutprodukt av projekt Frendi, och presentera kamratstödsverksamheten Cirkeln. Den max 20 minuter långa dokumentärens avsikt är att dels presentera konceptet och dels visa vad som sker i mötet mellan fyra personer som inte känner varandra från tidigare.

Innehåll
Köptjänsten inbegriper planering av dokumentären i samarbete med projektpersonalen, samt regi, inspelning och redigering av materialet (med egen teknisk utrustning).

Önskemål
Dokumentären förväntas:

  • Väcka intresse för programmet
  • Väcka tankar kring möten mellan människor med olika bakgrund, dock på ett sätt som undviker exotifiering

Leveranstid
Dokumentationen av verksamheten sker i oktober och den färdiga produkten levereras senast 10.12.2017. Offerter tas emot fram till 29.9.2017.

Beställare
Föreningen Luckan r.f., ombud: Lisa Tobiasson, lisa.tobiasson@luckan.fi

 

Frendi-projektet och det interkulturella mötet

Projekt Frendi skapar samarbetskurser över skol- och språkgränserna, och i första hand riktar sig kurserna till nyanlända ungdomar och svenskspråkiga ungdomar från andra stadiets utbildningar i huvudstadsregionen. Syftet är att stöda en dubbelriktad integration, elevernas förståelse för varandra och samhällets diversitet.

För att skapa nya kontakter och vinna förståelse för varandra behövs möjligheten att träffas. Projektidén är således enkel: elever från olika skolor träffas under en viss tid för att lära känna varandra och jobba kring olika teman. På grund av elevernas varierande språkliga bakgrund måste dock både elever och lärare vara flexibla vad gäller kursspråket och en fördel är att kursaktiviteterna är praktiska.

FRENDI

Våren 2017

Under våren ordnades två Frendi-kurser; en i Kyrkslätt och en i Helsingfors.
I en kurs deltog elever från Gymnasiet Grankulla Samskola samt Helsingin aikuisopistos förberedande linje. Dragare för dramakursen var skådespelaren Ville Sandqvist.
I Kyrsklätt deltog Kyrkslätt gymnasium samt Luksias Valma-linje (som förbereder för yrkesutbildning). Temat var kompetenser.

Hösten 2016

Under hösten ordnades tre samarbetskurser, i Borgå, Esbo och Helsingfors. I Borgå samarbetade elever från yrkesskolorna Inveon och Amisto och i huvudstadsregionen fick studeranden från gymnasiet Lärkan och Mattlidens gymnasium jobba med varsin grupp ungdomar från Eiran aikuislukio. I Borgå valde skolorna att förverkliga sin samarbetskurs i form av tre hela dagar av matlagning, bildkonst och stadsrundvandring. Kurserna i huvudstadsregionen bestod av lektioner en gång i veckan över en längre tid och byggdes upp kring bildkonst och temat viktiga platser. Innehållet i alla kurserna varvades med lekar och samarbetsövningar.


Frendi-projekti ja monikulttuurisia kohtaamisia

Frendi-projektin tavoite on tukea molemminpuolista kotoutumista, toisin sanoen antaa mahdollisuuden oppia toinen toisiltaan samoilla ehdoilla ja tasavertaisina. Näin sekä suomalaissyntyiset että Suomeen muuttaneet saavat tukea elämään ja toimimaan monikulttuurisessa yhteiskunnassa, sekä oppivat arvostamaan yhteiskunnan moninaisuutta. Projektin kohderyhmät ovat maahanmuuttajataustaiset nuoret sekä saman paikkakunnan ruotsinkieliset nuoret.

Syy siihen että suomensyntyinen kohderyhmä rajoittuu ruotsinkieliseen kielivähemmistöön on se, että ruotsinkielisissä kouluissa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden edustus on suomenkielisiin kouluihin hyvin vähäistä. Tämä tekee väistämättä näiden kielivähemmistöjen välisen kontaktin luomisen haasteelliseksi, ja ryhmät jäävät toisilleen jossain määrin tuntemattomiksi.

Konkreettisesti järjestetään koulujen välisiä yhteiskursseja. Syksyn 2016 aikana kolme kursseja on toteutunut kouluissa Helsingissä, Espoossa ja Porvoossa. Porvoon kurssi käsitteli kuvataidetta, ruoanlaittoa ja kulttuurista maantiedettä, kun taas Espoossa ja Helsingissä käsiteltiin kuvataidetta ja teemaa ”tärkeät paikkani”. Kurssit sisälsivät myös leikkejä ja tiimityöskentelyä. Teemasta riippumatta yhteistyön keskeinen tarkoitus on kuitenkin kohtaaminen, jossa oppilaat ja opettajat eri kouluista, eri kielillä ja kulttuuritaustoilla saavat tutustua ja tehdä asioita yhdessä.

Syksyn 2017 kurssit tulevat keskittymään draamaan. Työkieli muokkautuu osallistujien kielitaitojen mukaan, mutta edellytyksenä on että osallistuja hallitsee joko englannin, ruotsin tai suomen. Projektin henkilökunta vastaa kurssien koordinoinnista sekä sisällön ja rakenteen suunnittelusta niin, että se vastaa osallistuvien koulujen tarpeita ja toiveita.

Projektet koordineras av Föreningen Luckan r.f. och finansieras av EU:s nationella asyl-, migrations- och integrationsfond. Projektet fortgår fram till 31.12.2017.

Kontakt/Lisätietoa:
Lisa Tobiasson: lisa.tobiasson@luckan.fi

64349_amifunnamed

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.