Welcome to a new course for newly arrived immigrants in Finland!

For newly arrived immigrants who have got a residence permit but are not yet attending any form of school or do not have a job. If you have small children, childcare can be arranged in the same building.

2.5–27.5.2016 kl. 10.00–15.00 Piispankatu 3-7, 06100 Porvoo

Enrolment and information / Nora Blomqvist-Abdi
e-mail: [email protected]
Phone: 050 521 0093
Adress: Grand, Biskopsgatan 28
ma-pe/må-fr/mo-fr kl. 12 –16

Course contents: 

 • Introduction to the Finnish and Swedish language
 • Knowledge about the Finnish society and habits
 • Knowledge about important services in Porvoo
 • Contact to local people and institutions

 Välkommen med till en nyttig kurs för nyanlända i Finland!

För dig som nyligen flyttat till Finland och har fått uppehållstillstånd, men ännu inte studerar eller arbetar. Har du småbarn ordnar vi med barnpassning i samma utrymmen.

2.5–27.5.2016 kl. 10.00–15.00 Piispankatu 3-7, 06100 Porvoo

Anmälningar och information / Nora Blomqvist-Abdi
e-mail: [email protected]
Phone: 050 521 0093
Adress: Grand, Biskopsgatan 28
ma-pe/må-fr/mo-fr kl. 12 –16

Kursinnehåll: 

 • Språkintroduktion i finska och svenska
 • Kunskap om det finländska samhället och dess seder och bruk.
 • Kontakter och information till viktig service i Borgå
 • Kontakter till invånare och föreningar i Borgå

Tervetuloa mukaan Suomeen vastatulleiden maahanmuuttajien kurssille!

Suomeen vastatulleille maahanmuuttajille, joilla on oleskelulupa, mutta ei vielä opiskelu- tai työpaikkaa. Pienten lasten perheille lastenhoito järjestetään kurssipaikalla.

2.5–27.5.2016 kl. 10.00–15.00 Piispankatu 3-7, 06100 Porvoo

Ilmoittautuminen ja lisätietoja / Nora Blomqvist-Abdi
e-mail: [email protected]
Phone: 050 521 0093
Adress: Grand, Biskopsgatan 28
ma-pe/må-fr/mo-fr kl. 12 –16

Kurssin sisältö: 

 • Perehdytys suomen ja ruotsin kieleen
 • Suomalainen yhteiskunta ja suomalaiset tavat
 • Tärkeät palvelut Porvoossa
 • Yhteydet paikkakunnan asukkaisiin ja yhdistyksiin

Bra-början-logo