Svenska integrationsvägar och fallgropar i huvudstadsregionen (Svenska integationsvägar och fallgropar i huvudstadsregionen)

  • en strategi med 15 åtgärder

Ruotsin kotouttamisen polut ja sudenkuopat pääkaupunkiseudulla

  • 15 toimenpidettä käsittävä strategia

Här kan du ladda ner strategin i pdf-form

Bilagorna finns längre ner på sidan.
Strategian suomenkielinen versio alkaa sivulta 39.
Strategian englanninkielinen versio alkaa sivulta 63.

Luckan Integration har arbetat fram en strategi med 15 åtgärder för att stärka svensk integration i huvudstadsregionen.

Visionen är att förbättra den svenska integrationen så att nyanlända vuxna, familjer, barn och unga har möjlighet att integreras i huvudstadsregionen på ett sätt lämpligt för dem. Den gamla sanningen, för att uppnå samma som på finska krävs delvis andra lösningar på svenska, stämmer även här.

Städernas integrationsprogram uppdaterades efter kommunalvalet. Vi önskar att det skall bli lika lätt att välja den svenska integrationsvägen, att få tillgång till jämbördig integrationsutbildning, kompletteringsutbildning och undervisning i sitt eget språk och religion som de som som väljer att integreras på finska. För att nå dit är det grundläggande att städerna i huvudstadsregionen samarbetar för att tillsammans stärka den svenska integrationen.
Det är angeläget att utvecklingsarbetet för den svenska integrationen sker som en del av statens och kommunernas integrationsarbete med samma krav på kvalitet och uppföljning som när det gäller att integreras på finska.

Ruotsin kotouttamisen polut ja sudenkuopat pääkaupunkiseudulla - 15 toimenpidettä sisältävä strategia

Luckan Integration on laatinut 15 toimenpidettä käsittävän strategian Ruotsin kotouttamisen vahvistamiseksi pääkaupunkiseudulla. Visiona on parantaa ruotsinkielistä kotouttamista niin, että vastasaapuneilla aikuisilla, perheillä, lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus kotoutua pääkaupunkiseudulle heille sopivalla tavalla. Vanha totuus, että jotta saavutetaan sama kuin suomeksi, tarvitaan osittain muita ratkaisuja ruotsiksi, pätee myös täällä.

Kaupunkien kotouttamisohjelmaa päivitettiin paikallisvaalien jälkeen. Haluamme, että ruotsinkielisen kotoutumispolun valitseminen, tasa-arvoisen kotoutumiskoulutuksen, lisäopetuksen ja oman kielen ja uskonnon opetuksen saaminen on yhtä helppoa kuin suomenkielisen kotoutumisen valinneilla. Jotta tähän päästään, on olennaista, että pääkaupunkiseudun kaupungit tekevät yhteistyötä ruotsinkielisen kotoutumisen vahvistamiseksi.
On tärkeää, että ruotsinkielisen kotouttamisen kehitystyö tapahtuu osana valtion ja kuntien kotouttamistyötä, jossa on samat laatu- ja seurantavaatimukset kuin suomenkielisessä kotouttamisessa.

Här kan du läsa strategin, bilagorna finns längre ner på sidan.
Strategian suomenkielinen versio alkaa sivulta 39.
Strategian englanninkielinen versio alkaa sivulta 63.

Beställ strategin, tilaa strategia

Ota JavaScript käyttöön selaimessasi täyttääksesi tämän lomakkeen.

Kompetenscentret för svensk -integraatio

Ruotsin integraation osaamiskeskus

Kompetenscentret för svensk -integraatio 

Veronica Hertzberg
Projektipäällikkö
veronica.hertzberg (at) luckan.fi
+358 50 581 9924

Julia Qesteri
StigIn 2:n koordinaattori
julia.qesteri (at)luckan.fi
+358 50 307 5768

Suomi
Powered by TranslatePress
Siirry sisältöön