[nectar_slider location=”FIKA” flexible_slider_height=”true” overall_style=”classic” loop=”true” slider_transition=”fade” button_sizing=”jumbo” slider_height=”500″ autorotate=”5000″]

FIKA on mentoriohjelma, jossa Suomeen muuttaneelle henkilölle etsitään vapaaehtoinen mentori. Mentori toimii oppaana suomalaiseen yhteiskuntaan, tutustuu uuteen henkilöön ja oppii muista kulttuureista ja tavoista.

Ilmottaudu mentoriksi!

Haluatko tavata  muualta tulleita ihmisiä? Haluatko että Suomeen muuttavat ihmiset voivat tuntea olonsa tervetulleiksi? Uskotko että kotoutuminen tapahtuu henkilökohtaisten suhteiden avulla?

Jos vastauksesi yllä oleviin kysymyksiin on kyllä, mentoritoiminta voisi olla juuri sinua varten! Mentori on henkilö, joka haluaa antaa vapaaehtoisen panoksen kotoutumiselle n. 4 h/kuukaudessa. Mentorit saavat tutustua uuteen ihmiseen ja kulttuuriin. Mentorointijakso kestää 6 kuukautta.

Ennen kuin parit tapaavat toisensa ensimmäisen kerran mentorit käyvät johdantokoulutuksen. Parit valikoituvat mahdollisuuksien mukaan samankaltaisten harrastusten, kokemusten tai ammatin pohjalta.

Mentori toimii ajatuksellisena linkkinä ja luotsina suomalaiseen yhteiskuntaan. Mentorit ja mentoroitavat tapaavat vapaa-ajalla, keskustelevat, vaihtavat ajatuksia ja kokemuksia sekä tekevät erilaisia asioita yhdessä. Mentori toimii  myös sparraajana ja motivoijana. Projektihenkilökunta on mentoreiden tukena koko projektin ajan.

Mentorointikauden loputtua kaikki mentorit kokoontuvat Luckaniin projektin arviointia varten. Kokemusten perusteella FIKAn toimintaa kehitetään edelleen.

Mitä mentori tekee?
Mentorit saavat koulutuksen tulevaan tehtäväänsä. Kaikki toimintaan ilmoittautuvat täyttävät kyselylomakkeen, jotta pareilla olisi mahdollisuuksien mukaan samankaltaisia harrastuksia, kokemuksia tai ammatti. Pääasiassa parit ovat samaa sukupuolta. Parit tapaavat toisensa ensimmäisen kerran Luckanissa.

Mentorointi on toimimista oppaana suomalaiseen yhteiskuntaa. Mentori vastaa kysymyksiin, jakaa ajatuksia ja vinkkejä sekä näyttää miten asiat toimivat. Mentorin tehtävä on myös kannustaa mentoroitavaa, jos hän kohtaa haasteita matkallaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Mentoroitavilla on usein kysymyksiä työntekoon,opiskeluun ja harrastuksiin liittyen. Mentorin ei tarvitse osata itse vastata näihin kysymyksiin, mutta hän osaa avustaa mentoroitavaa etsimään tietoa oikeasta paikasta. Projektihenkilökunta on mentoreiden tukena koko projektin ajan. Apua kysymyksiin voi myös pyytää Helsingin Luckanin Bridge- neuvontapisteestä.

Mahdollisuuksien mukaan keskusteluja käydään ruotsiksi, jotta ruotsin kieltä saa harjoiteltua käytännössä.

Parit päättävät yhdessä mitä haluavat tehdä. Joskus saatetaan tavata kahvilla ja keskustella. Bridgen järjestämään toimintaan voi osallistua maksutta, ja FIKA järjestää omia tapahtumia ja vierailuja joihin voi myös osallistua maksutta. Olemme vierailleet mm. eduskunnassa, Svenska Teaternissa, Suomenlinnassa, Fiskarissa ja Pasilan kirjastossa.

Mitä Mentoreilta vaaditaan? Olenko minä sopiva toimimaan mentorina?
Kuka tahansa voi toimia FIKA- mentorina. Mentoreille ei ole vaatimuksia koulutuksen, elämäntilanteen tai kokemuksen suhteen. Kaikki kokemus on hyödyksi! Mentoreiden alaikäraja on 20 vuotta.

Mentoreiden tulee olla kiinnostuneita erilaisista kulttuureista ja uskoa että henkilökohtaiset suhteet edesauttavat kotoutumista. Mentorointi on kaksisuuntaista, mentori oppii tuntemaan mentoroitavan kulttuuria ja kotimaata. Mentorina toimineet henkilöt ovat usein kokeneet kehittyneensä myös itse prosessin aikana. Mentorin pääasiallinen tehtävä on esitellä suomalaista yhteiskuntaa, kulttuuria ja elämäntapaa, siis sellaisia asioita joihin itse haluaisi tutustua jos oleskelisi pidempään ulkomailla. Mentoroitavia kiinnostaa usein ns. hiljainen tieto tavoistamme ja kulttuuristamme, sellainen jota ei voi oppia kuin elämällä täällä.

Mentorit sitoutuvat tapaamaan pariaan n 4 tuntia kuukaudessa. Yksi mentorointijakso kestää kuusi kuukautta. Mentorit osallistuvat myös FIKAn toiminnan arviointiin.