FIKA

Paikka, jossa vapaaehtoiset toimivat mentoreina Suomessa uusille tulokkaille. Yhdessä on hauskempaa!

Miten FIKA toimii?

Henkilö, joka tarvitsee tukea kotoutumisprosessissaan, saa parikseen mentorin, joka tuntee olevansa vakiintunut suomalaiseen yhteiskuntaan. Yhdessä he tutustuvat esimerkiksi suomalaisiin työmarkkinoihin, kieliin, yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä jakavat vinkkejä ja kokemuksia keskenään. Pari tapaa puolen vuoden ajan, noin 4-8 tuntia kuukaudessa.

FAQ

MIKÄ ON MENTOROINTIOHJELMA?

Mentorointiohjelmassa mentori - joka on kokeneempi tietyllä alalla - jakaa käytännön tietämyksensä ja auttaa ohjaamaan Mentee - joku, joka tarvitsee neuvoja ja tukea tällä alalla.

MITÄ OSALLISTUMINEN EDELLYTTÄÄ?

Tulevaisuuden Mentee sinun on oltava motivoitunut ja kiinnostunut tapaamaan uusia ihmisiä. Lisäksi sinulla on oltava oleskelulupa. Sinun on asetettava omat tavoitteesi sille, mitä haluat saavuttaa ohjelman aikana, otettava vastaan rakentavaa palautetta, hyväksyttävä ehdotuksia ja neuvoja sekä oltava avoin uusille ideoille ja muutoksille.

Tulevaisuuden mentori sinun on oltava valmis tukemaan vapaaehtoisena jotakuta, joka tarvitsee apua suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisessa. Mitään erityistä kokemusta tai tietoa ei tarvita, vain avoin mieli ja kiinnostus tutustua uuteen ihmiseen.

Sekä mentorin että mentoroitavan on pystyttävä sitoutumaan 6 kuukaudeksi ja käytettävä 4-8 tuntia kuukaudessa.

KUINKA KAUAN OHJELMA KESTÄÄ?

Mentorointijakso kestää 6 kuukautta ensimmäisestä tapaamisesta. Tänä aikana tapaat mentoriasi/mentoroitavaasi 4-8 tuntia kuukaudessa.

MILLÄ ALOILLA MENTOROINTIOHJELMASTA VOI OLLA MINULLE HYÖTYÄ?

Menteenä saat henkilökohtaista neuvontaa ja tukea joltain, joka välittää. Lisäät sosiaalista itseluottamustasi, kehität strategioita henkilökohtaisten ja sosiaalisten ongelmiesi käsittelyyn, määrittelet tavoitteesi ja luot suuntaa, saat arvokasta tietoa elämäsi tai urasi seuraavasta vaiheesta, saat uusia ystäviä ja laajennat verkostoasi.
Tapaamisissa mentorisi - suomalaisessa yhteiskunnassa hyvin vakiintuneen henkilön - kanssa voit saada tukea työnhakuun ja käytännön neuvoja sosiaaliseen elämään ja kotoutumiseen liittyen, harjoitella suomen tai ruotsin kieltä ja saada hyödyllistä tietoa elämästä Suomessa. 

Mentorina olet silta menteen ja suomalaisen yhteiskunnan välillä, joka on menteelle uusi. Voit antaa neuvoja työnhakuun, kieleen ja kotoutumisprosessiin liittyvissä asioissa sekä opastaa, motivoida, antaa henkistä tukea ja toimia roolimallina. Autat menteetä asettamaan selkeät tavoitteet ja kehittämään strategioita menteen henkilökohtaisten ja sosiaalisten ongelmien käsittelyyn. 
Mentorina sinulla on mahdollisuus parantaa viestintä- ja henkilökohtaisia taitojasi, vahvistaa omia nykyisiä taitojasi ja tietojasi, saada tunnustusta taidoistasi ja kokemuksestasi sekä parantaa ansioluetteloasi osallistumalla vapaaehtoistoimintaan. Lisäksi kasvatat ystäväpiiriäsi ja opit tuntemaan uutta kulttuuria.

VOINKO VALITA MENTORINI/MENTOROITAVANI?

Ei. FIKA-koordinaattori muodostaa mentorin ja mentoroitavan parin mentoroitavan tarpeiden ja vaatimusten sekä mentorin resurssien perusteella.

JOS HAEN MENTOROINTIOHJELMAAN, ONKO MINULLE TAATTU MENTORI/MENTORI?

Tällä hetkellä emme voi taata, että kaikki ohjelmaan hakeneet saavat mentorin/mentorin.

MITEN SE TOIMII KÄYTÄNNÖSSÄ?

Kun mentori ja mentoroitava ovat saaneet parin, he tapaavat ensin Luckanissa. Ensimmäisen tapaamisen aikana paikalla on aina koordinaattori. Tapaamisen aikana mentori ja mentoroitava sopivat mentoroinnin tavoitteista ja sopivat keskenään sopivista tapaamisajoista ja -paikoista. Lopputapaaminen voidaan järjestää Luckanissa. Luckan tukee sinua koko prosessin ajan. 

MITÄ OSALLISTUMINEN MAKSAA?

Osallistuminen ohjelmaan on maksutonta. 

VOINKO OSALLISTUA DIGITAALISESTI?

Kyllä - vuodesta 2020 alkaen on mahdollista järjestää täysin digitaalisia tai hybridi-ohjausjaksoja.

Jos sinulla on kysyttävää FIKAsta, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä!

fika@luckan.fi
050 356 6661