FIKA Mentorointiohjelma

Maahanmuuttajien ja Suomeen vakiintuneiden ihmisten kohtaamispaikka. Yksilömentoroinnin kautta parit jakavat kokemuksia ja luovat uutta!

Miten FIKA toimii?

Henkilö, joka tarvitsee tukea kotoutumisessaan, saa parikseen mentorin, joka tuntee olevansa vakiintunut suomalaiseen yhteiskuntaan. Mentori on kuuntelija, ystävä ja henkilö, joka jakaa kokemuksiaan Suomessa asumisesta. Pari tapaa 6 kuukauden ajan, noin 3 kertaa kuukaudessa.

Kuka voi osallistua?

  • Voit saada oman mentorin, jos olet muuttanut Suomeen ja asut nyt pääkaupunkiseudulla.
  • Voit ryhtyä mentoriksi, jos olet vakiintunut Suomeen ja asut pääkaupunkiseudulla. 
  • Osallistuminen ei vaadi erityistä kokemusta - Luckan etsii parit osallistujien resurssien ja toiveiden mukaan!

Mitä mentoriparit tekevät?

Mentoriparit valitsevat yhdessä oman painopisteensä. Parit voivat esimerkiksi:

  • Jaa kokemuksia elämästä, yhteiskunnasta ja kulttuurista
  • Tee uraohjausta ja keskustele Suomen työmarkkinoista.
  • Harjoittele suomen, ruotsin tai englannin kieltä 
  • Mitä tahansa he päättävätkin tehdä.

Prosessi

Hakemus


Hakemukset avataan kahdesti vuodessa: elokuussa ja tammikuussa. Mentorit voivat hakea ympäri vuoden.

Haastattelut


Koordinaattori antaa tietoja ja haastattelee kaikki halukkaat menteet ja mentorit.

Matching


Luckan yhdistää osallistujat pareiksi ja asettaa etusijalle laadukkaat parit ja osallistujien kiinnostuksen kohteet.

Mentorointi


Uudet mentoriparit tapaavat ensimmäisen kerran Luckanissa järjestettävässä esittelytilaisuudessa. Tämän jälkeen mentoriparit tapaavat yksinään 6 kuukauden ajan.

FAQ

Mentorointiohjelmassa mentori - joka on kokeneempi tietyllä alalla - jakaa käytännön tietämyksensä ja auttaa ohjaamaan Mentee - joku, joka tarvitsee neuvoja ja tukea tällä alalla.

Tulevaisuuden Mentee sinun on oltava motivoitunut ja kiinnostunut tapaamaan uusia ihmisiä. Lisäksi sinulla on oltava oleskelulupa. Sinun on asetettava omat tavoitteesi sille, mitä haluat saavuttaa ohjelman aikana, otettava vastaan rakentavaa palautetta, hyväksyttävä ehdotuksia ja neuvoja sekä oltava avoin uusille ideoille ja muutoksille.

Tulevaisuuden mentori sinun on oltava valmis tukemaan vapaaehtoisena jotakuta, joka tarvitsee apua suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisessa. Mitään erityistä kokemusta tai tietoa ei tarvita, vain avoin mieli ja kiinnostus tutustua uuteen ihmiseen.

Sekä mentorin että mentoroitavan on voitava sitoutua 6 kuukaudeksi ja tavattava 3 kertaa kuukaudessa.

Mentorointijakso kestää 6 kuukautta ensimmäisestä tapaamisesta. Tänä aikana tapaat mentorisi/mentoroitavasi noin 3 kertaa kuukaudessa.

Menteenä saat henkilökohtaista neuvontaa ja tukea joltain, joka välittää. Lisäät sosiaalista itseluottamustasi, kehität strategioita henkilökohtaisten ja sosiaalisten ongelmiesi käsittelyyn, määrittelet tavoitteesi ja luot suuntaa, saat arvokasta tietoa elämäsi tai urasi seuraavasta vaiheesta, saat uusia ystäviä ja laajennat verkostoasi.

Tapaamisissa mentorisi - suomalaisessa yhteiskunnassa hyvin vakiintuneen henkilön - kanssa voit saada tukea työnhakuun ja käytännön neuvoja sosiaaliseen elämään ja kotoutumiseen liittyen, harjoitella suomen tai ruotsin kieltä ja saada hyödyllistä tietoa elämästä Suomessa. 

Mentorina olet silta menteen ja suomalaisen yhteiskunnan välillä, joka on menteelle uusi. Voit antaa neuvoja työnhakuun, kieleen ja kotoutumisprosessiin liittyvissä asioissa sekä opastaa, motivoida, antaa henkistä tukea ja toimia roolimallina. Autat menteetä asettamaan selkeät tavoitteet ja kehittämään strategioita menteen henkilökohtaisten ja sosiaalisten ongelmien käsittelyyn. 

Mentorina sinulla on mahdollisuus parantaa viestintä- ja henkilökohtaisia taitojasi, vahvistaa omia nykyisiä taitojasi ja tietojasi, saada tunnustusta taidoistasi ja kokemuksestasi sekä parantaa ansioluetteloasi osallistumalla vapaaehtoistoimintaan. Lisäksi kasvatat ystäväpiiriäsi ja opit tuntemaan uutta kulttuuria.

Ei. FIKA-koordinaattori muodostaa mentorin ja mentoroitavan parin mentoroitavan tarpeiden ja vaatimusten sekä mentorin resurssien perusteella.

Tällä hetkellä emme voi taata, että kaikki ohjelmaan hakeneet saavat mentorin/mentorin.

Ensin sinut kutsutaan haastatteluun, jossa kerromme sinulle lisää ohjelmasta. Haastattelun avulla haluamme myös tutustua sinuun, jotta voimme yrittää löytää sinulle sopivan vaihtoehdon.

Kun mentori ja mentoroitava ovat saaneet parin, he tapaavat ensin Luckanissa tai verkossa aloitustapahtumassa. Ensimmäisen tapaamisen aikana koordinaattori antaa tietoa ja vastaa kysymyksiin. Tapaamisen aikana mentori ja mentoroitava sopivat mentoroinnin tavoitteista sekä sopivista tapaamisajoista ja -paikoista. Mentoroinnin päätteeksi voidaan järjestää lopputapaaminen koordinaattorin kanssa, ja sekä mentori että mentoroitava voivat saada todistuksen osallistumisesta. Luckan tukee kaikkia pareja koko prosessin ajan. 

Osallistuminen ohjelmaan on maksutonta. 

Kyllä, on mahdollista pitää täysin digitaalisia tai hybridi-mentorijaksoja - se riippuu mieltymyksestäsi.

Suomi
Powered by TranslatePress
Siirry sisältöön