FIKA

NEWS / AKTUELLT

FIKA är ett mentorprogram där frivilliga ställer upp som mentorer för att underlätta invandrares integrationsprocess.

I FIKA paras en person som behöver stöd i sin integrationsprocess med en mentor som känner sig etablerad i det finländska samhället. Tillsammans bekantar sig mentorparet till exempel med arbetsmarknaden, språket, närsamhället och delar med sig av sina erfarenheter. Paret träffas i sex månader, cirka 4-8 timmar per månad.

FIKA is a mentoring program where volunteers become mentors for persons who are new to Finland in order to support their integration process.

In FIKA a person that is in need of support regarding his or her integration process is paired up with a mentor who feels established in the Finnish society. Together they will become familiar with for example the Finnish labour market, language, the society and culture and share experiences with each other. The pair meets for six months, approximately 4-8 hours per month.

FIKA on mentoriohjelma jossa vapaaehtoisvoimin tuetaan maahanmuuttajien kaksisuuntaista kotoutumista.

FIKA mentoriohjelma yhdistää vapaaehtoisen ja henkilön joka kokee tarvitsevansa tukea uudessa yhteiskunnassa. Yhdessä he tutustuvat esimerkiksi suomalaiseen työelämään, ruotsin- tai suomenkieleen, tai viettävät aikaa mieluisan yhteisen tekemisen parissa. Parit tapaavat 6 kuukauden ajan noin 4-8h tuntia kuukaudessa.

The next period to apply for a mentor in the Helsinki region is in August 2020

För dig som vill bli mentor. Anmäl ditt intresse  här

If you want to have a mentor in Kirkkonummi or Porvoo contact us on [email protected]

FIKA STORIES