[nectar_slider location=”FIKA” flexible_slider_height=”true” overall_style=”classic” slider_transition=”slide” button_sizing=”jumbo” slider_height=”500″]

Denna handbok som går under namnet ”Tredje sektorn som integrationsarena” ger dig som är föreningsaktiv eller intresserad av tredje sektorn som integrationsarena tips, idéer och tankar om föreningar som resurs i integrationsprocessen.

WEBB_Luckan_föreningshandbokI Finland är integration via föreningslivet fortfarande ett relativt nytt fenomen. Därför behöver det skapas förutsättningar bland föreningarna att hjälpa intresserade nyanlända. Denna handbok som går under namnet ”Tredje sektorn som integrationsarena” ger dig som är föreningsaktiv eller intresserad av tredje sektorn som integrationsarena tips, idéer och tankar om föreningar som resurs i integrationsprocessen. Texterna i handboken är skrivna av sakkunniga som på ett eller annat sätt jobbar med integrationsfrågor i det finlandssvenska samhället. I handboken hittar du också tips, definitioner på terminologi samt statistik som är bra att känna till i arbetet med integration av nyanlända i Finland. Föreningshandbok länk