INTEGRATION PÅ SVENSKA

“I Finland har vi två officiella språk: finska och svenska. På denna sida hittar du information och tips ifall du är intresserad av att veta mera om svenskan i Finland.”

Swedish in the Capital Region- Courses, Education and Social Life

I denna manual har vi samlat information om svenska kurser, svenska utbildningsenheter, föreningar och andra svenska aktörer i huvudstadsregionen för att hjälpa dig hitta tjänster på svenska. Luckan ger ut manualen två gånger per år, en gång på hösten både som printad version och på nätet. På våren kommer manualen ut enbart i online format.

Svenska integrationsprogram

Du kan studera svenska på heltid (20-25 timmar/vecka) på tre ställen i Nyland – Helsingfors, Borgå och Karis. Studierna inbegriper historia/samhällskunskap/arbetsvägledning/andra språk beroende på var du studerar.

Svenska ARBIS, Helsingfors

Arbis har ett integrationsprogram på svenska, kontakta skolan för mer information om när nästa program börjar.

Svenska arbetarinstitutet ARBIS erbjuder ett stort antal språkkurser varje år, speciellt svenska kurser. Här kan du även avlägga Allmänna språkexamen i svenska. Arbis arrangerar även den enda svenska integrationsutbildningen i huvudstadsregionen med 20 timmar undervisning /vecka. Integrationsutbildningen inkluderar timmar i historia, samhällskunskap samt arbetslivsorientering i Finland. Studerandena erbjuds även möjlighet till en mentor via Luckan.

Borgå Folkakademi

Borgå Folkakademi har ett integrationsprogram på svenska, kontakta skolan för mer information om när nästa program börjar.

I Borgå kan du studera svenska 25 timmar/vecka under 9 månader i Borgå Folkakademi. Studierna inkluderar en introduktion till Finlands historia och samhälle. Studierna är gratis och enbart materialet kostar.

Lärkkulla, Karis

Lärkkulla har ett integrationsprogram på svenska, kontakta skolan för mer information om när nästa program börjar.

I västra Nyland kan du studera svenska i Lärkkulla folkakademi och även göra Allmänna språkexamen i svenska där. Du kan kombinera dina studier med finska och engelska om du vill.

Kortkurser i svenska

Du kan studera svenska på arbetar- eller medborgarinstituten i huvudstadsregionen, Borgå och Kyrkslätt. Tag kontakt med din lokala Luckan Integrationskoordinator för mera information. Du hittar kontaktuppgifterna via huvudsidan (Contact)

Nyttiga websidor:

Svenska.FI är en förening för och av de invandrare som väljer att integrera sig på svenska i det finländska samhället. Föreningen ordnar integrationsfrämjande aktiviteter för olika sorters individer och grupper. Bland dessa är diskussionsklubbar,  studiebesök och -resor, workshops, evenemang, vägledning & informationssökning.

svenskfinland.fi hittar du mera information om den svenskspråkiga befolkningen i Finland.

På sidan hej.fi hittar du mera information om integration på svenska, sidan är riktad i första hand till invandrare som är intresserade av det svenska.