Professionell rådgivning för att hitta din väg i Finland.

Vi erbjuder individuell vägledning, mentorprogram, workshops och sociala möten. Vi erbjuder också information och vägledning om integration på svenska.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Boka en tid för en vägledning

Vi erbjuder kostnadsfria individuella rådgivningsmöten som är öppna för alla invandrare oavsett uppehållstillstånd eller invandrarstatus. Tjänsten är tillgänglig på engelska, svenska, finska, ryska, amhariska, hindi, urdu och nepali. Boka ett möte eller besök oss under våra drop-in-tider. Vi ger också vägledning till familjer med barn i svensk skola eller daghem inom huvudstadsregionen, kontakta oss på swedish@luckan.fi.

Mentorskap & nätverkande

Är du nyfiken på att träffa nya människor? Vill du utvidga dina professionella och sociala nätverk? Luckan Integration erbjuder tre program: Dörren, FIKA, Cirkeln.

Evenemang och workshops

Luckan Integration ordnar evenemang och workshopar både för att hjälpa till med arbetssökning och för att skapa sociala mötesplatser. Vi ordnar också svenska språkkaféer.

Integration på svenska

På den här webbplatsen hittar du användbar information för personer som överväger integration på svenska i huvudstadsregionen Helsingfors. Välkommen till Finland!

Finansieras av