DÖRREN skapar kontakter. Kontakter skapar arbetsmöjligheter.

Genom Dörren kan utlandsfödda och etablerade i Finland träffas för en timme och utbyta kunskap och erfarenheter inom samma bransch. Dörren hjälper utlandsfödda att utvidga sitt professionella nätverk och etablerade finländare att ta vara på den kompetens och kunskap som personer med utländsk bakgrund har.

Lanseras snart: Den nya dorren.fi websidan med registreringslänk för Deltagare och Dörröppnare!
Kontakta oss på dorren(a)luckan.fi om du vill att vi meddelar dig när Dörren lanseras!

Detta är en testversion, vänligen notera att sidan vidareutvecklas kontinuerligt.

Hur fungerar det?

Registrera dig och matchas

Efter att du registrerat dig kommer du att matchas med en person inom samma bransch.

Själva mötet – Träffas i en timme

Ni träffas i en timme, till exempel över en kopp kaffe. Vi föreslår en tidpunkt, men ni bestämmer själva när, var och hur ni ses. Ta gärna stöd av vår samtalsguide.

Dela 2 kontakter

Efter träffen rekommenderar Dörröppnaren två kontakter som deltagaren kunde tänkas ha nytta av → nätverken breddas. Ta gärna stöd av våra e-postmallar.

Vad är Dörren?

Syftet med Dörren är dels att underlätta för utlandsfödda att utvidga sitt professionella nätverk men också att underlätta för finländare att ta vara på den kompetens och kunskap som personer med utländsk bakgrund har.  I långa loppet handlar det om en ökad mångfald i arbetslivet och en snabbare integrationsväg genom nätverk.

Konceptet är enkelt, du registrerar dig, varefter du blir ihopmatchad med någon inom samma bransch. Dörröppnaren och deltagaren träffas i en timme över en kopp kaffe varefter dörröppnaren rekommenderar två nya kontakter som kunde tänkas vara av nytta för deltagaren. Så här breddas nätverken.

Dörren är ett resultat av samarbetet mellan Luckan och Axfoundation i Sverige som utvecklat konceptet Yrkesdörren.

Våra nätverk är direkt avgörande för yrkeslivet. I dörren skapas möten mellan de som känner sig etablerade i Finland och utlandsfödda som vill bygga upp ett nätverk i Finland.

70
Visste du att 70% av alla jobb förmedlas genom kontakter?

Frågor och svar

Om du har mera frågor kontakta oss gärna.

Kontakta oss

Hur ser processen ut?

Dörren går ut på att matcha personer som känner sig etablerade i Finland, dörröppnare, med utlandsfödda, deltagare. Ett möte inom ramen för Dörren ska vara enkelt och trevligt. Det enda ni behöver göra är att träffas en timme med målet att utbyta arbetserfarenheter och identifiera två nya kontakter som dörröppnaren kan förmedla till deltagaren. Vill ni träffas flera gånger eller under längre tid, är det fritt fram. All verksamhet inom Dörren baserar sig på frivillighet. Ifall ni vill ha tydliga ramar för fortsatta träffar kan ni bekanta er med vårt mentorprogram FIKA.

När du registrerat dig söker vi efter en person som matchar din profil. När vi har hittat en match skickas ett mail ut till er båda för att sammanföra er. Samtidigt ger vi också förslag på datum när mötet kan äga rum, men det är helt upp till er när, var och hur ni träffas. Ett tips är att maila varandra och berätta kort om vem ni är och varför ni gått med i Dörren. Skicka gärna även ert CV eller en länk till er LinkedIn-profil så att ni känner varandra lite redan före mötet.

Varför ska jag bli dörröppnare?

Som dörröppnare får du träffa någon med samma yrkesbakgrund som du men vars erfarenhet oftast är hämtad från något annat land. Många dörröppnare upplever efter mötet att de fått ny relevant kunskap, breddade perspektiv, nya kontakter och beskriver en känsla av att vara med och bidra till ökad mångfald på arbetsplatser.Det primära syftet med Dörren är att bredda professionella nätverk för utlandsfödda och på så sätt skynda på deras integration på arbetsmarknaden och att deras kompetens tillvaratas. Din huvudsakliga uppgift under mötet är därför att beskriva arbetsmarknaden och sociala koder, samt att, om det är möjligt, dela med dig av ytterligare två kontakter från ditt nätverk som kan vara till nytta för den person du träffar.Du kanske själv inte tycker att du har ett stort etablerat professionellt nätverk, men alla har något att dela med sig av som är till glädje för den man får möta!

Vad förväntas av mig som dörröppnare?

Det enda som förväntas av dig som Dörröppnare, etablerad i Finland, är att du ska ge en timme av din tid för att prata med någon inom samma bransch, men med en annan bakgrund än du, för att exempelvis ge tips om vidareutbildningar som är relevanta, hur deltagaren kan förbättra sitt CV eller bör framställa sig på arbetsintervjuer. Du förväntas inte erbjuda din match ett jobb, eller tillstå med mer tid om du inte själv vill och har möjlighet att göra det. Tanken är att du som dörröppnare efter mötet ska föra stafettpinnen vidare genom att förmedla två nya kontakter till deltagaren inom en vecka, som i sin tur kan öppna fler dörrar genom att t.ex. förbättra deltagarens förståelse för branschen eller på annat sätt föra deltagaren ett steg närmare en praktik eller första intervju. Du förväntas inte erbjuda deltagaren ett jobb, utan endast tillföra värde genom att dela med dig av din kunskap och erfarenhet. Och oroa dig inte över storleken på ditt kontaktnät – vi har alla fler kontakter än vi tror. Om du har svårt att hitta en kontakt kan du alltid höra med dina vänner eller kollegor, eller som tidigare dörröppnare gjort – ställa en öppen fråga till sina vänner på Facebook eller LinkedIn. Du kan alltid kontakta Dörren om du har frågor eller behöver hjälp med att hitta passande kontakter att förmedla vidare. Vi hjälper dig också ifall du vill veta mer om hur arbetspraktik eller arbetsprövningar fungerar.

Är jag en dörröppnare eller en deltagare?

Du gör själv bedömningen om du är etablerad i Finland (dörröppnare) eller utlandsfödd som behöver bättre branschkunskap och -kontakter i Finland (deltagare). Du är dörröppnare ifall du känner dig etablerad i det finländska samhället och på arbetsmarknaden. En dörröppnare kan också vara en utlandsfödd som erbjuder värdefulla erfarenheter och insikter om hur hen har etablerat sig på den finska arbetsmarknaden.

Vem matchas jag med?

Målet är att matcha dig med någon som talar samma språk, bor eller jobbar i närheten och som har samma bransch eller utbildningserfarenhet som du. Vissa deltagare är relativt nya i det finländska samhället medan andra kan ha bott här en längre tid. Om ni träffas och upptäcker att det är svårt att hitta flera dörrar att öppna, så hjälper vi till med att sätta upp ett nytt möte med en annan person.

Hur går mötet till?

För att underlätta för er har vi tagit fram en samtalsguide med förslag på ämnen ni kan prata om när ni träffas. Ni kan bland annat diskutera branschen i allmänhet, vilka yrkesroller eller karriärmöjligheter som kunde vara relevanta för deltagaren samt sociala koder som kan vara bra att känna till. En viktig del av mötet är att den som är etablerad i Finland  om möjligt delar med sig av kontakter ur sitt nätverk som kan vara till nytta för den som är ny i Finland.

Var ska vi ha mötet?

Ha gärna mötet på en plats som känns bekväm för er båda – förslagsvis på dörröppnarens arbetsplats eller en allmän plats, t.ex. på ett café.

Vad händer efter mötet?

Ett Dörrenmöte sker en gång och är en timme långt. Om ni vill fortsätta ses är det upp till er, allt bygger på frivillighet. Ifall ni vill ha ramar för fortsatta träffar kan ni ta del av vårt mentorprogram FIKA. Ett viktigt mål med ert Dörrenmöte är att identifiera ytterligare två personer som deltagaren kan kontakta och kanske träffa i ett nästa steg. På så sätt kan du hjälpa till att bredda det professionella nätverket för den som är ny i Finland eftersom nätverk ofta är avgörande för att komma in på arbetsmarknaden.
Efter mötet skickas bollen vidare, och processen upprepas. Du som dörröppnare delar med dig av ditt nätverk , deltagaren och de två nya dörröppnarna bestämmer tid och plats för ett möte som sker på samma sätt. Varefter nya dörrar öppnas och allas nätverk växer.

Men detta är inte det enda syftet med ett möte genom Dörren: det handlar också om att dela erfarenheter, kunskaper och även att få träna språket. Känner du som dörröppnare att du inte har kontakter i ditt nätverk som deltagaren kan kontakta, då kan du kontakta Dörren så hjälper vi.

Glöm inte att du som dörröppnare alltid kan anmäla dig för fler möten, genom att registrera dig på nytt här! Tillsammans gör vi Finland mer inkluderande.

Hur kan jag formulera ett meddelande till mina kontakter?

För att underlätta för dig har vi sammanställt två e-postmallar; en som du kan använda när du sammanför deltagaren med någon av dina kontakter, och en du kan använda ifall du vill tipsa andra i ditt kontaktnät om Dörren. E-postmallarna hittar du här.

Varför ska jag bli deltagare?

I Finland förmedlas sju av tio jobb via kontakter. Därför är ett professionellt nätverk viktigt för att ta sig in på den finska arbetsmarknaden. Genom Dörren får du som är ny i Finland möjlighet att träffa någon i den bransch där du har kompetens. Ni ses en timme för att utbyta erfarenheter och den som är etablerad i Finland delar, om möjligt, med sig av två kontakter ur sitt nätverk som du kan ha glädje av och på så sätt breddar du ditt nätverk på arbetsmarknaden. Tanken med det första mötet är inte att det ska leda till jobb, utan att du ska få nya kontakter som i sin tur leder till ytterligare kontakter. Genom att träffa fler och fler dörröppnare hoppas vi att du till slut kommer i kontakt med personer som har behov av den erfarenhet och kompetens som just du har.

Dörren finns även till för dig som redan har ett jobb men som behöver kontakter för att komma vidare i arbetslivet. Det kan till exempel handla om att hitta ett jobb som bättre motsvarar din utbildning och kompetens.

Vad krävs för att bli deltagare?

  • Du är utlandsfödd
  • Du ska kunna kan ha samtalet på svenska finska eller engelska det går också att ha mötet på en annat språka förutsatt att det finns dörröppnare med den språkkompetensen

Hur många möten får jag ta?

Som dörröppnare, etablerad i Finland, har vi inga restriktioner gällande hur många möten man får ta/gånger man kan registrera sig.
Som deltagare, utlandsfödd, däremot får man ta högst 2 möten alltså registrera sig 2 gånger. Detta eftersom vi har ett fler deltagare än dörröppnare, och vi vill såklart att så många som möjligt ska få chansen att ha ett möte genom Dörren.

Hur många möten förväntas jag ha som dörröppnare?

Som dörröppnare krävs ett möte med deltagaren, därefter öppnar du dörren vidare till andra kontakter. Ni får dock gärna ha kontakt och träffas även efter ert möte. Har du tid och möjlighet får du självklart gärna träffa fler deltagare inom ramen för Dörren genom att registrera dig flera gånger. Registrera dig här.

Hur gör jag om jag vill öppna dörrar utanför arbetslivet?

Du kan:

  1. Gå med i Luckans kamratverksamheten Cirkeln
  2. Bli mentor i FIKA
  3. Ta del av Luckans Integrations evenemang

Ifall jag behöver annan typ av stöd?

Ifall du är osäker på vilken typ av stöd som skulle vara bäst i din situation kan du alltid boka en handledning hos oss. Vi handleder utlandsfödda i frågor som arbetssökning, utbildning, språkkurser, fritidsaktiviteter och i att hitta de rätta tjänsterna. Läs mer om våra tjänster här.

Registrera dig

Dörren är ett enkelt sätt att komma i kontakt med personer inom samma bransch. Syftet är att bredda nätverk och öka möjligheterna för anställning som motsvarar ens kompetens genom att skapa möten mellan utlandsfödda och personer som känner sig etablerade i Finland. Oavsett om du är dörröppnare eller deltagare registrerar du dig här. Då du registrerat dig får du en registreringsbekräftelse varefter vi kontaktar dig så fort vi hittat dig en match.

Materialbank

Med tack till Axfoundation och Yrkesdörren