[nectar_slider location=”FIKA” flexible_slider_height=”true” overall_style=”classic” slider_transition=”slide” button_sizing=”jumbo” slider_height=”500″]

Denna handbok är en samling erfarenheter om mentorskap som stöd i integrationsarbetet.

WEBB_Luckan_mentorhandbokProjektet FIKA har utvecklat och etablerat ett mentorkoncept för att främja delaktigheten i närsamhället för nyinflyttade. I boken har vi samlat modeller och konkreta tips från projektet och erfarenheter från deltagarna. Handboken är riktad till föreningar eller andra aktörer som vill starta och driva ett eget mentorprogram. Den kan även fungera som stöd och inspirationskälla för den som funderat på att ställa upp som mentor. Handboken berör frågor som vad mentorskap innebär, vad är bra att tänka på vid planering av en egen mentorutbildning eller hur går matchningen till. De egna erfarenheterna är skrivna av projektdeltagarna själv och belyser individuella erfarenheter från mentorparen. Mentrohandbok länk