Integration på svenska

På de här sidorna finner du information om integration på svenska i huvudstadsregionen.
Välj den rubriken som intresserar dig och klicka på artiklarna för att läsa mer.

Utbildning för tidig barndom

Efter föräldraledigheten har föräldrarna rätt att anmäla sina 9-10 månader gamla barn till småbarnspedagogik, men deltagandet är frivilligt.

Ekonomiskt stöd under föräldraledighet

Efter 154 dagar av graviditeten kan du få ett intyg om graviditet från en mödravårdsklinik. Detta intyg används för att ansöka om moderskapsbidrag och ersättning från FPA.

Hälso- och sjukvård samt sociala tjänster

I huvudstadsregionen har man rätt att få hälsovård och sociala tjänster på finska eller svenska.

Högre utbildning

I Finland finns det två typer av högskolor: universitet och yrkeshögskolor.

Språkliga nivåer

Här hittar du en förklaring av de olika språknivåerna i Finland och ett gratis test på nätet för att fastställa dina kunskaper.

Kliniker för mödravård och barnhälsovård

Förlossningsklinikerna erbjuder omfattande stöd till familjer för att se till att alla barn, oavsett bakgrund, får en hälsosam start i livet.

Förberedande program för internationella talanger (15 hp) hösten 2024

Är du intresserad av att studera på yrkeshögskola i framtiden? Om du svarar ja på frågan och dessutom har ett annat modersmål än svenska eller finska, då är detta program något för dig!

Kommunernas presentationer

Är du ny i huvudstadsregionen? Kolla in de här webbplatserna, som är utformade för att hjälpa nykomlingar att navigera i området och hitta viktig information.

Svenskspråkiga arbetsgivare

När du söker arbete i Finland är det viktigt att tänka på vilket språk som talas på arbetsplatsen.

Aktiviteter för spädbarn och småbarn

I huvudstadsregionen finns det familjecaféer där föräldrar och deras barn kan delta i aktiviteter och umgås.

Vuxenutbildning - Video

En kort video med information om universitet och yrkeshögskolor.

Innan du flyttade till Finland - Video

En kort video med information om tvåspråkighet i Finland.

Svenska
Powered by TranslatePress
Hoppa till innehåll