Integration på svenska

På de här sidorna finner du information om integration på svenska i huvudstadsregionen.
Välj den rubrik som intresserar dig och klicka på artiklarna för att läsa mer.

Småbarnsfostran

Efter föräldraledigheten, när barnet är nio eller tio månader gammalt, har det en subjektiv rätt till utbildning och omsorg i tidig ålder. Föräldrarna bestämmer om deras barn ska delta eller inte.

Ekonomiskt stöd under föräldraledigheten

Efter 154 dagar graviditet kan du få ett graviditetsintyg från mödravårdscentralen. Med det kan du ansöka om moderskapsunderstöd och moderskapspenning från FPA.

Hälso- och sjukvård samt sociala tjänster

I huvudstadsregionen har man rätt att få hälsovård och sociala tjänster på finska eller svenska.

Högskolestudier

I Finland finns två typer av högskolor: universitet och yrkeshögskolor.

In Swedish in Finland-Финляндия по-шшведски-På svenska i Finland

Den här boken är till för dig som är nyfiken på det svenska språket och kulturen i det finska samhället.

Mödra- och barnrådgivning

Mödra- och barnrådgivningen strävar efter att ge omfattande stöd till hela familjen för att ge alla barn, oavsett bakgrund, en sund start i livet.

Svenskspråkiga arbetsgivare

När du söker jobb i Finland är det språk som talas på arbetsplatsen av vikt.

Huvudstadsregionen

Här är en sammanställning av webbplatser som kommunerna och andra har sammanställt för att presentera sig för världen.

Språknivåerna

Om du inte är säker på vilken språknivå din svenska befinner sig på så finns här en förklaring av nivåerna och ett online självtest.

Ungdomsgårdar

Ungdomsgårdar är platser som är öppna på eftermiddagar och kvällar. Där kan man umgås och göra saker som att spela instrument eller spel.

Aktiviteter för spädbarn och småbarn

Det finns familjecaféer runt om i huvudstadsregionen där du och ditt barn kan hitta aktiviteter och sällskap.

Checklista

InfoFinland har sammanställt en checklista över saker att tänka på före och efter flytten till Finland. Den är värd att läsa igenom.