Få en egen mentor

Du kan ansöka om att få en mentor om:

  • du har flyttat till Finland
  • du vill träffa någon som är etablerad i Finland och utbyta erfarenheter, umgås, öva på finska, svenska eller engelska eller få stöd i ditt arbetssökande
  • du är redo att träffa ditt par 3 gånger per månad i 6 månader
  • du bor i huvudstadsregionen

Vad får jag ut av mentorprogrammet?

Genom att delta får du en möjlighet till personlig utveckling genom erfarenhetsutbyte med din egen mentor. Mentorn är en person som kan hjälpa dig att hitta rätt i samhället. Tillsammans kommer ni att träffas på egen hand under 6 månader. Beroende på dina mål kan din mentor stödja dig i ditt jobbsökande och med nätverkande, eller ge dig tips om användbara tjänster och intressanta evenemang. Ni kan öva språk tillsammans, diskutera kultur och samhälle och dela med er av intressen och erfarenheter.

Vad behöver jag för att delta?

Du behöver vara motiverad och intresserad av att träffa nya människor. Det är bra om du vet vad du vill fråga din mentor om och vad ni ska fokusera på tillsammans. Det är viktigt att du kan åta dig att träffa din mentor 3 gånger per månad under 6 månader. Du måste också ha uppehållstillstånd.

Hur stöds paren av Luckan?

Innan du träffar ditt par för första gången kommer du att få en introduktion till din roll som adept. Luckan matchar paren utifrån deras intressen och bakgrund. Vi tillhandahåller också material, ger idéer om aktiviteter och erbjuder vägledning om några svåra frågor uppstår.

Registrera dig här för att få din egen mentor!

Ansökningarna för våren 2024 har stängt tidigt på grund av ett stort intresse. Tack till alla som sökt - vi kommer att kontakta er alla inom kort! Nästa ansökningsperiod är i augusti 2024.

VANLIGA FRÅGOR

VAD ÄR ETT MENTORPROGRAM?

I ett mentorprogram kan en mentor - som har mer erfarenhet inom ett visst område - delar med sig av sina praktiska kunskaper och hjälper till att vägleda en adept - någon som behöver råd och stöd på detta område.

VAD KRÄVS FÖR ATT DELTA?

Som en framtida adept Du måste vara motiverad och intresserad av att träffa nya människor. Du måste också ha ett uppehållstillstånd. Du måste sätta upp egna mål för vad du vill uppnå under programmet, ta emot konstruktiv feedback, acceptera förslag och råd och vara öppen för nya idéer och förändringar.

Som en framtida mentor Du måste vara beredd att frivilligt hjälpa någon som behöver hjälp med att integreras i det finländska samhället. Det krävs inga särskilda erfarenheter eller kunskaper, bara ett öppet sinne och ett intresse för att lära känna en ny person.

Både mentor och adept måste kunna engagera sig i sex månader och träffas tre gånger i månaden.

HUR LÄNGE PÅGÅR PROGRAMMET?

En mentorperiod varar 6 månader från det första mötet. Under denna tid kommer du att träffa din mentor/mentee cirka tre gånger i månaden.

HUR KAN MENTORSKAP VARA TILL HJÄLP FÖR MIG?

Som adept du får personlig rådgivning och stöd från någon som bryr sig om dig. Du ökar ditt sociala självförtroende, utvecklar strategier för att hantera dina personliga och sociala problem, identifierar dina mål och skapar en känsla av riktning, får värdefulla insikter om nästa steg i ditt liv eller din karriär, får nya vänner och breddar ditt nätverk.

Genom möten med din mentor - en person som är väletablerad i det finska samhället - kan du få stöd i jobbsökandet och praktiska råd om socialt liv och integration, öva finska eller svenska språket och få nyttig information om hur man lever i Finland. 

Som mentor Du kommer att vara en bro mellan den studerande och det finländska samhället, som är nytt för den studerande. Du kan ge råd om jobbsökning, språk och integrationsprocessen samt ge vägledning, motivation och emotionellt stöd och agera som en förebild. Du hjälper din adept att sätta upp tydliga mål och utveckla strategier för att hantera adeptens personliga och sociala problem. 

Som mentor har du möjlighet att förbättra din kommunikationsförmåga och dina personliga färdigheter, stärka dina egna färdigheter och kunskaper, få erkännande för dina färdigheter och erfarenheter och förbättra ditt CV genom att delta i volontärverksamhet. Du utökar också din vänskapskrets och lär dig om en ny kultur.

KAN JAG VÄLJA MIN MENTOR/MENTEE?

Nej, det är FIKA-samordnaren som kopplar ihop mentor och adept utifrån adeptens behov och krav och mentorns resurser.

OM JAG ANSÖKER, ÄR JAG GARANTERAD ATT FÅ EN MENTOR/MENTEE?

För närvarande kan vi inte garantera att alla som har ansökt om att delta i programmet kommer att få en mentor/mentee.

HUR FUNGERAR DET I PRAKTIKEN?

Först blir du inbjuden till en intervju där vi berättar mer om programmet. Genom intervjun vill vi också lära känna dig, så att vi kan försöka hitta en bra matchning.

När mentorn och adepten är ihopkopplade träffas de först på Luckan eller online under ett kick-off-evenemang. Under det första mötet ger en samordnare information och svarar på frågor. Under det mötet kommer mentorn och adepten överens om målen för mentorskapet och om lämpliga tider och platser att träffas på. I slutet av mentorskapet kan ett slutmöte med samordnaren anordnas, och både mentor och mentee kan få ett certifikat för sitt deltagande. Luckan stöder alla par under hela processen. 

VAD KOSTAR DET ATT DELTA?

Deltagandet i programmet är kostnadsfritt. 

KAN JAG DELTA DIGITALT?

Ja, det är möjligt att ha helt digitala mentorperioder eller hybridperioder - det är upp till dig att välja.

Om du har några frågor om FIKA, tveka inte att kontakta oss!

E-post: [email protected]
Tfn: +358 50 514 2992

Svenska
Powered by TranslatePress
Hoppa till innehåll