INFORMATION OCH HANDLEDNING

Information och handledning för invandrare

Luckan Integration erbjuder gratis individuell handledning och information för invandrare för att stöda integrationsprocessen. Handledning ges oberoende av uppehållstillstånd eller orsak till din flytt i Finland.

Handledningen sker på engelska, finska eller svenska beroende på kundens önskan. Vi önskar att du bokar tid på förhand till handledningen så att våra handledare kan hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Handledningen tar max en timme och vid behov kan vi boka in en till tid.

Vi erbjuder handledning kring:

–    Var och hur söka jobb eller praktik. Vi kan hjälpa dig med att göra en CV (Curriculum Vitae) eller med att göra ett ansökningsbrev (men vi gör inga översättningar).

–    Studievägledning. Vi kan hjälpa med att söka fram olika studiealternativ och klargöra ansökningsprocessen.

–    Språkkurser. Vi kan hjälpa dig med att söka fram språkkurser i finska eller svenska i din region.

–    Hjälp med myndighetsärenden. Om du har frågor kring offentlig service (Arbetskraftsbyrån, Socialbyrån, FPA, beskattning) kan vi ge information.

–    Fritidsintressen

–    Frivilligarbete

Boka gärna tid för en individuell handledning på förhand!

Det gör du genom att fylla i blanketten här eller genom att skicka e-post eller ringa till Luckans integrationskoordinator i din region (huvudstadsregionen, Kyrkslätt eller Borgå).

Vi hör av oss inom en vecka, om du inte hör något, var vänlig och kontakta oss pånytt.

Vägledningen följer följande principer:

  • Jämställdhet och respekt: alla kunder möts med respekt och behandlas jämställt
  • Integritetsskydd: vägledarna har tystnadsplikt och all information förstörs
  • Anonymitet: kunden får vara anonym och behöver inte visa identitetshandlingar eller övriga officiella dokument (uppehållstillstånd etc) för att få service
  • Kundorienterad service: all handledning utgår från individens behov
  • Empowerment: handledningen stärker individens förutsättningar att aktivt påverka sina framtidsmöjligheter.
  • Servicehandledning: kunden hänvisas vid behov till lämplig myndighet/aktör.
  • Oavhängighet: Luckan är en oberoende självständig aktör.
  • Neutrala alternativ: kunden erbjuds olika alternativ och uppmanas att självständigt fatta beslut
  • Vägledningen är kostnadsfri och ges på svenska, finska och engelska.