Välkommen!

Välkommen till Luckan Integration

Luckan Integration erbjuder tjänster som stöder integrationen i huvudstadsregionen. Våra aktiviteter är följande:

 Information- och vägledning för invandrare

  • Kontakta oss och boka din egen tid för att diskutera studiealternativ, språkkurser, jobbsökning eller fritidsaktiviteter.
  • Vi stöder dig i din integrationsprocess och hänvisar dig till rätt myndighet.
  • Du kan vara anonym och får service oberoende av din officiella status i landet.

Integration på svenska

  • Vi hjälper dig hitta svenskspråkiga integrationsvägar i huvudstadsregionen och ger information om möjligheten att integreras på svenska i området.
  • Vi hjälper dig hitta svenskpråkiga kurser, föreningar och nätverk.

Kurser och aktiviteter

  • Vi ordnar engelskspråkiga jobbsökningskurser, språkstödsgrupper och evenemang av olika slag.
  • Kom med och få nya tips om jobbsökning, öva din svenska och träffa nya människor!

Mentorprogram för invandrare 

  • Vi matchar frivilliga mentorer och invandrare med liknande yrke, studiebakgrund eller intressen för ett rikt utbyte av erfarenheter och ett bredare nätverk.
  • Mentorn som känner till det finländska samhället och adepten som inte ännu känner sig etablerad träffas 4−8 timmar i månaden under ett halvt år.

Kontakta oss:
[email protected]
040- 485 96 36 eller boka din handledning här 

Besök oss i :
Luckan, Simonsgatan 8
00100 Helsingfors
Tisdag 11-19
Torsdag 11-17