Ledig befattning / Open position:

Published Categorised as News, News

Integrationskoordinator med fokus  på Östra Nyland och FIKA

Integration coordinator with focus on Eastern Uusimaa and FIKA

(In English further down)

Föreningen Luckan r.f. söker en integrationskoordinator på deltid  (50-70%) för perioden 1.1.-31.12.2023 med möjlighet till förlängning.

Integrationskoordinatorns arbetsuppgifter ingår följande:
Koordinatorn vägleder invandrare i frågor om uppehållstillstånd, arbete, studier, fritidssysselsättning samt planerar, koordinerar och genomför olika evenemang för kundgruppen. 

Koordinatorn samarbetar med och stöder FIKA-koordinatorn inom vårt mentorprogram. Bland de övriga arbetsuppgifterna ingår informationsspridning, kommunikation  och marknadsföring samt dokumentering och rapportering. 

Verksamheten sker främst i Borgå men också i Helsingfors och online.

Sökandes profil
Föreningen söker en person med en lämplig högskoleexamen och gärna erfarenhet av vägledning samt integrationsfrågor. Arbetet kräver god organisationsförmåga, och en person som är bekväm med att göra flera arbetsuppgifter samtidigt och själv ta itu med arbetsuppgifter.  Integrationskoordinatorn ingår i ett dynamiskt team. 

Personen bör tycka om teamarbete, vara flexibel, utåtriktad och social. Arbetet kräver goda kunskaper i engelska och svenska,  kunskaper i finska är önskvärda.  Övriga språkkunskaper, såsom ryska, är en merit. 

Befattning
Befattningen är tidsbunden fr.om 1.1 – 31.12.2023 med möjlighet till förlängning. Månadslönen är 1 450 – 2 030  €  (50- 70% av 2 900 €). 

Arbetsuppgifterna sker till  en del på kvällstid (för evenemang o.dyl). Den fasta arbetspunkten är Luckans utrymmen i Borgå, på adressen Biskopsgatan 28 eller i Helsingfors på adressen Georgsgatan 27. För skötsel av befattningen krävs regelbunden närvaro i Borgå en till två dagar av arbetsveckan.

Om du är intressera av befattningen ber vi er skicka en CV med en kort ansökan senast onsdagen den 18.1.2023  till adressen [email protected]  

För mera frågor angående arbetsuppgifterna: Tag kontakt per epost [email protected] eller per telefon 0505819924

* * *

Open position: Integration coordinator with focus on Eastern Uusimaa and FIKA

Föreningen Luckan r.f.  in Helsinki is hiring an integration coordinator on a part-time basis (50-70%) for the period  1.1.-31.12.2023.  An extension is possible after the 31st of December 2023.  

Main tasks for an  integration coordinator: 
The integration coordinator gives counseling to immigrants in matters related to residence permits, work, studies, freetime activities and plans and coordinates events.

The coordinator is also working together with our FIKA coordinator to help out with our FIKA mentor program. Other  tasks are for example giving and spreading  information, communication  and marketing of events.  Documentation  and reporting are also included in the other tasks.  

The work is mainly in Porvoo, Helsinki and online.

Profile for integration coordinator:
The association is looking for a person with higher education and experience in counseling and matters related to integration. The tasks require good coordination skills and a person who is comfortable multitasking. The integration coordinator will be part of a dynamic team, and we are therefore looking for a person who is a teamplayer, flexible and social. The job requires good English skills, preferably also skills in Swedish and Finnish. Skills in other languages, such as Russian,  is an advantage.

Position
The association offers a fixed-term contract at 50-70% from 1.1  – 31.12.2023  with a possibility for an extension. The primary work place is at Luckans premises in Porvoo, Piispankatu 28 or in Helsinki in Luckans premises at Yrjönkatu 27.  The position requires weekly presence in Porvoo approximately 1-2 days per working week. 

The work requires occasional evening work (for arranging events, workshops etc).The monthly salary is 1 450  – 2030 €/ month (50-70 % of 2 900 €)

If this job interests you send your CV and a short application no later than Wednesday the 18 th of January 2023  to  [email protected].  For more questions contact kindly contact: [email protected] or by phone  0505819924

Published
English (UK)
Powered by TranslatePress
Skip to content