BLI MENTOR

Vill du bidra till att människor känner sig välkomna i ett nytt samhälle? Är du intresserad av att träffa nya människor? Tror du på integration genom personliga kontakter??

Då kanske FIKA är något för dig!

Vem kan vara mentor? Vem som helst kan delta - det krävs ingen särskild erfarenhet eller kunskap, bara ett öppet sinne och ett intresse för att lära känna en ny person. Mentorn är helt enkelt en frivillig som är beredd att träffa en nykomling i Finland 4-8 timmar per månad under en sexmånadersperiod. 

Vad gör jag som mentor? Som mentor fungerar du som en länk till det finländska samhället. Du stöder din adept i olika saker enligt de mål som ni har satt upp tillsammans. Det kan vara allt från jobbsökning till språkträning eller att umgås med varandra, dela erfarenheter och lära sig av varandra.

Hur stöds paren av Luckan? Innan du träffar din parrelation för första gången får du en introduktion till din roll som mentor. Luckan matchar sedan paren utifrån liknande intressen och bakgrunder. Vi stödjer också mentorparen under hela processen genom att tillhandahålla material, ge idéer till aktiviteter och erbjuda vägledning om svåra frågor uppstår.

Anmäl dig här för att bli mentor!

Anmäl ditt intresse för att bli mentor här, och kom med oss den 26.8 för ett informationsmöte om programmet på nätet (på svenska). Om du vill bli mentor men inte kan delta i informationsmötet kan vi gärna diskutera programmet individuellt. Anmälan är inte bindande.

VANLIGA FRÅGOR

VAD ÄR ETT MENTORPROGRAM?

I ett mentorprogram kan en mentor - som har mer erfarenhet inom ett visst område - delar med sig av sina praktiska kunskaper och hjälper till att vägleda en adept - någon som behöver råd och stöd på detta område.

VAD KRÄVS FÖR ATT DELTA?

Som en framtida adept Du måste vara motiverad och intresserad av att träffa nya människor. Du måste också ha ett uppehållstillstånd. Du måste sätta upp egna mål för vad du vill uppnå under programmet, ta emot konstruktiv feedback, acceptera förslag och råd och vara öppen för nya idéer och förändringar.

Som en framtida mentor Du måste vara beredd att frivilligt hjälpa någon som behöver hjälp med att integreras i det finländska samhället. Det krävs inga särskilda erfarenheter eller kunskaper, bara ett öppet sinne och ett intresse för att lära känna en ny person.

Både mentor och adept måste kunna engagera sig i sex månader och avsätta mellan fyra och åtta timmar per månad.

HUR LÄNGE PÅGÅR PROGRAMMET?

En mentorperiod varar 6 månader från det första mötet. Under denna tid kommer du att träffa din mentor/mentee mellan 4 och 8 timmar per månad.

PÅ VILKA OMRÅDEN KAN MENTORPROGRAMMET VARA TILL HJÄLP FÖR MIG?

Som adept du får personlig rådgivning och stöd från någon som bryr sig om dig. Du ökar ditt sociala självförtroende, utvecklar strategier för att hantera dina personliga och sociala problem, identifierar dina mål och skapar en känsla av riktning, får värdefulla insikter om nästa steg i ditt liv eller din karriär, får nya vänner och breddar ditt nätverk.
Genom möten med din mentor - en person som är väletablerad i det finska samhället - kan du få stöd i jobbsökandet och praktiska råd om socialt liv och integration, öva finska eller svenska språket och få nyttig information om hur man lever i Finland. 

Som mentor Du kommer att vara en bro mellan den studerande och det finländska samhället, som är nytt för den studerande. Du kan ge råd om jobbsökning, språk och integrationsprocessen samt ge vägledning, motivation och emotionellt stöd och agera som en förebild. Du hjälper din adept att sätta upp tydliga mål och utveckla strategier för att hantera adeptens personliga och sociala problem. 
Som mentor har du möjlighet att förbättra din kommunikationsförmåga och dina personliga färdigheter, stärka dina egna färdigheter och kunskaper, få erkännande för dina färdigheter och erfarenheter och förbättra ditt CV genom att delta i volontärverksamhet. Du utökar också din vänskapskrets och lär dig om en ny kultur.

KAN JAG VÄLJA MIN MENTOR/MENTEE?

Nej, det är FIKA-samordnaren som kopplar ihop mentor och adept utifrån adeptens behov och krav och mentorns resurser.

OM JAG ANSÖKER OM ATT FÅ DELTA I MENTORPROGRAMMET, ÄR JAG DÅ GARANTERAD ATT FÅ EN MENTOR/MENTEE?

För närvarande kan vi inte garantera att alla som har ansökt om att delta i programmet kommer att få en mentor/mentee.

HUR FUNGERAR DET I PRAKTIKEN?

När mentorn och adepten är ihop träffas de först på Luckan. Under det första mötet är alltid en samordnare närvarande. Under det mötet kommer mentorn och adepten överens om målen med mentorskapet och om lämpliga tider och platser för att träffas sinsemellan. Ett slutmöte kan ordnas på Luckan. Luckan stöder dig under hela processen. 

VAD KOSTAR DET ATT DELTA?

Deltagandet i programmet är kostnadsfritt. 

KAN JAG DELTA DIGITALT?

Ja - från och med 2020 kommer det att vara möjligt att ha helt digitala eller hybrida mentorperioder.

Om du har några frågor om FIKA, tveka inte att kontakta oss!

fika@luckan.fi
050 356 6661