Bli mentor

Du skulle bli en utmärkt mentor om:

  • du känner dig etablerad i Finland
  • du vill träffa nya människor, dela med dig av dina erfarenheter och bidra till att människor känner sig välkomna i ett nytt samhälle
  • du är redo att träffa ditt par 3 gånger per månad i 6 månader
  • du bor i huvudstadsregionen

Vem kan vara mentor?

Vem som helst kan bli mentor på FIKA. Det krävs ingen särskild erfarenhet eller kunskap, bara ett öppet sinne och ett intresse för att lära känna en ny person. Mentorn är helt enkelt en frivillig som vill träffa en nykomling i Finland under en sexmånadersperiod. 

Vad gör jag som mentor?

Som mentor är du en länk till det finländska samhället. Du stöder din adept i olika saker beroende på de mål som ni har satt upp tillsammans. Det kan vara allt från jobbsökning till språkträning eller att spendera tid tillsammans, dela erfarenheter och lära sig av varandra.

Hur stöds paren av Luckan?

Innan du träffar ditt par för första gången får du en introduktion till din roll som mentor. Luckan matchar sedan paren utifrån deras intressen och bakgrund. Vi ger också ut material, idéer om aktiviteter och erbjuder vägledande rådgivning om det uppstår svåra frågor.

Anmäl dig här för att bli mentor!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att kunna fylla i det här formuläret.
Namn
Ålder
Kön
Kan du delta i introduktionsevenemanget den 3.4.2024 kl. 16.30-18.30?

VANLIGA FRÅGOR

VAD ÄR ETT MENTORPROGRAM?

I ett mentorprogram kan en mentor - som har mer erfarenhet inom ett visst område - delar med sig av sina praktiska kunskaper och hjälper till att vägleda en adept - någon som behöver råd och stöd på detta område.

VAD KRÄVS FÖR ATT DELTA?

Som en framtida adept Du måste vara motiverad och intresserad av att träffa nya människor. Du måste också ha ett uppehållstillstånd. Du måste sätta upp egna mål för vad du vill uppnå under programmet, ta emot konstruktiv feedback, acceptera förslag och råd och vara öppen för nya idéer och förändringar.

Som en framtida mentor Du måste vara beredd att frivilligt hjälpa någon som behöver hjälp med att integreras i det finländska samhället. Det krävs inga särskilda erfarenheter eller kunskaper, bara ett öppet sinne och ett intresse för att lära känna en ny person.

Både mentor och adept måste kunna engagera sig i sex månader och träffas tre gånger i månaden.

HUR LÄNGE PÅGÅR PROGRAMMET?

En mentorperiod varar 6 månader från det första mötet. Under denna tid kommer du att träffa din mentor/mentee cirka tre gånger i månaden.

HUR KAN MENTORSKAP VARA TILL HJÄLP FÖR MIG?

Som adept du får personlig rådgivning och stöd från någon som bryr sig om dig. Du ökar ditt sociala självförtroende, utvecklar strategier för att hantera dina personliga och sociala problem, identifierar dina mål och skapar en känsla av riktning, får värdefulla insikter om nästa steg i ditt liv eller din karriär, får nya vänner och breddar ditt nätverk.

Genom möten med din mentor - en person som är väletablerad i det finska samhället - kan du få stöd i jobbsökandet och praktiska råd om socialt liv och integration, öva finska eller svenska språket och få nyttig information om hur man lever i Finland. 

Som mentor Du kommer att vara en bro mellan den studerande och det finländska samhället, som är nytt för den studerande. Du kan ge råd om jobbsökning, språk och integrationsprocessen samt ge vägledning, motivation och emotionellt stöd och agera som en förebild. Du hjälper din adept att sätta upp tydliga mål och utveckla strategier för att hantera adeptens personliga och sociala problem. 

Som mentor har du möjlighet att förbättra din kommunikationsförmåga och dina personliga färdigheter, stärka dina egna färdigheter och kunskaper, få erkännande för dina färdigheter och erfarenheter och förbättra ditt CV genom att delta i volontärverksamhet. Du utökar också din vänskapskrets och lär dig om en ny kultur.

KAN JAG VÄLJA MIN MENTOR/MENTEE?

Nej, det är FIKA-samordnaren som kopplar ihop mentor och adept utifrån adeptens behov och krav och mentorns resurser.

OM JAG ANSÖKER, ÄR JAG GARANTERAD ATT FÅ EN MENTOR/MENTEE?

För närvarande kan vi inte garantera att alla som har ansökt om att delta i programmet kommer att få en mentor/mentee.

HUR FUNGERAR DET I PRAKTIKEN?

Först blir du inbjuden till en intervju där vi berättar mer om programmet. Genom intervjun vill vi också lära känna dig, så att vi kan försöka hitta en bra matchning.

När mentorn och adepten är ihopkopplade träffas de först på Luckan eller online under ett kick-off-evenemang. Under det första mötet ger en samordnare information och svarar på frågor. Under det mötet kommer mentorn och adepten överens om målen för mentorskapet och om lämpliga tider och platser att träffas på. I slutet av mentorskapet kan ett slutmöte med samordnaren anordnas, och både mentor och mentee kan få ett certifikat för sitt deltagande. Luckan stöder alla par under hela processen. 

VAD KOSTAR DET ATT DELTA?

Deltagandet i programmet är kostnadsfritt. 

KAN JAG DELTA DIGITALT?

Ja, det är möjligt att ha helt digitala mentorperioder eller hybridperioder - det är upp till dig att välja.

Om du har några frågor om FIKA, tveka inte att kontakta oss!

E-post: [email protected]
Tfn: +358 50 514 2992

Svenska
Powered by TranslatePress
Hoppa till innehåll