Kompetenscentret för svensk integration

Kompetenscentrum för svensk integration

Kompetenscentret för svensk integration 

SV - Målsättningen är att förbättra den svenska integrationen så att nyanlända vuxna, familjer, barn och unga har möjlighet att integreras i huvudstadsregionen på ett sätt lämpligt för dem. För att stärka den svenska integrationen behövs ett starkt samarbete mellan det offentliga och tredje sektorn samt att de inflyttade hörs och inkluderas i utvecklingsarbetet. I strategin Svenska integrationsvägar och fallgropar i huvudstadsregionen - en strategi med 15 åtgärder, lyfter vi fram flera aktörer, Luckan är en av dem. 
Här nedan kan du läsa mer om strategin och de delar som vi på Luckan arbetat vidare med.

Kompetenscentrum för svensk integration 

ENG - Vår vision är att förbättra integrationen på svenska så att nyanlända vuxna, familjer, barn och ungdomar har möjlighet att integreras på svenska på ett sätt som passar dem. Samarbete mellan myndigheter och tredje sektorn är nödvändigt för att stärka den svenska integrationen, liksom att höra invandrarnas röst och inkludera dem i utvecklingsarbetet. I vår strategi Svenska integrationsvägar och fallgropar i huvudstadsregionen - en strategi med 15 åtgärder Vi lyfter fram flera skådespelare, varav Luckan är en av dem.
Nedan kan du läsa mer om strategin och de delar som vi på Luckan fortsatte att arbeta med.

Svenska integrationsvägar och fallgropar i huvudstadsregionen - en strategi med 15 åtgärder 

Luckan integration har arbetat fram Svenska integrationsvägar och fallgropar i huvudstadsregionen - en strategi med 15 åtgärder för att stärka svensk integration i huvudstadsregionen. Vi önskar att det skall bli lättare att välja den svenska integrationsvägen. För att nå dit är det grundläggande att städerna samarbetar.

Svenska integrationsvägar och fallgropar i huvudstadsregionen - en strategi med 15 åtgärder 

Luckan Integration har publicerat sin strategi Svenska integrationsvägar och fallgropar i huvudstadsregionen - en strategi med 15 åtgärder stärka den svenska integrationen i huvudstadsregionen. Vi vill att det ska vara lättare att välja den svenska integrationsvägen. För att nå detta mål är det viktigt att städerna samarbetar.

Strategin, som är publicerad på svenska, finska och engelska, hittar du här.

Integration på svenska 

På webbplatsen samlar vi information om det svenskaspråkiga i huvudstadsregionen; såsom språkkurser, utbildningsmöjligheter, jobbsökande och fritidssysslor, för att underlätta en etablering här för hela familjen.

På webbsidan samlar vi information om det svenska språket i huvudstadsregionen, t.ex. språkkurser, utbildningsmöjligheter, arbetssökande och fritidsaktiviteter, för att underlätta en etablering här för hela familjen.

Ambulerande handledare 

Luckan Integrations ambulerande handledare handleder familjer med internationell bakgrund med barn i svensk småbarnspedagogik och skola i huvudstadsregionen. Vi erbjuder också information till lärare, skolor och daghem.

Vägledning för familjer 

Luckan Integration erbjuder individuella vägledningssamtal för familjer med internationell bakgrund som har barn i svenskspråkig utbildning i huvudstadsregionen. Vi erbjuder också information för lärare, skolor och daghem.

På svenska i Finland - På svenska i Finland - Финляндия по-шведски

En bok som ger en ypperlig insikt i att integration på svenska är en praktiskt genomförbar möjlighet i Finland. Vi får här träffa människor som kommit från olika platser i världen och funnit ett hem i Svenskfinland. Även historiskt men främst i nutid. I en artikel presenteras kort hur det är att studera på svenska, i en annan hur det är att jobba och i en tredje hur det är att vara förälder på svenska i Finland. Boken är tvåspråkig, på svenska samt engelska eller ryska.

En bok som ger en utmärkt inblick i att integration på svenska är en möjlig möjlighet i Finland. Vi möter människor från olika platser i världen som har funnit ett hem i "Svenskfinland". Också historiskt, men mest i nutid. I artiklar presenteras kortfattat hur det är att studera på svenska, hur det är att arbeta eller vad det innebär att vara förälder på svenska i Finland. Boken är tvåspråkig, på svenska och engelska eller ryska.

På svenska i Finland - På svenska i Finland - Финляндия по-шведски

Välkommen till huvudstadsregionen

Vi sänder årligen ett välkomstbrev till personer som flyttat till huvudstadsregionen och vars modersmål inte är finska svenska eller samiska. I brevet presenterar vi kort Finlands tvåspråkighet och det svenska i Finland och i huvudstadsregionen. I år var utskicket på fyra språk; svenska, finska, engelska samt ukrainska.

Vi skickar årligen ett välkomstbrev till personer som flyttat till huvudstadsregionen och vars modersmål inte är finska, svenska eller samiska. I brevet presenterar vi kortfattat de två nationalspråken i Finland och det svenska språket i Finland och i huvudstadsregionen. I år gjordes utskicket på fyra språk; svenska, finska, engelska och ukrainska.

Direktionen Välkommen! brev från våren 2022.

fritid.fi, en tvåspråkig portal för svenskspråkig fritidsverksamhet

fritid.fi är en sökportal, på svenska och engelska, som gör det lättare att hitta och/eller sprida information om svenskspråkig fritidsverksamhet i huvudstadsregionen. 

fritid.fi, en tvåspråkig portal för svenskspråkig fritidsverksamhet

fritid.fi är en sökportal på svenska och engelska som gör det lättare att hitta och/eller dela information om svenskspråkig fritidsverksamhet i huvudstadsregionen.

Stig in, Astu sisään, Come in 2 - Född för att inkluderas

Luckan integration är med i projektet Stigin2 som arbetar utgående från FN:s barnkonvention och tanken om att barnens rättigheter är vuxnas skyldigheter. Målet är att vi genom verksamheten ska kunna bidra till att barn och unga som kommer till Finland inte enbart integreras utan på riktigt blir inkluderade i samhället.

Luckan Integration är en del av projektet Stig in / Come in 2 som bygger sitt arbete på FN:s konvention om barnets rättigheter och tanken att barns rättigheter är de vuxnas ansvar. Målet är att vi genom vår verksamhet ska kunna bidra till att skapa ett samhälle där barn och unga som kommer till Finland inte bara är integrerade utan också inkluderade.

Kompetenscentret för svensk integration 

Veronica Hertzberg
Projektledare
veronica.hertzberg (at) luckan.fi
+358 50 581 9924

Projektet finansieras av

Svenska
Powered by TranslatePress
Hoppa till innehåll