Svenska integrationsvägar och fallgropar i huvudstadsregionen

  • en strategi med 15 åtgärder

Svenska integrationsvägar och fallgropar i huvudstadsregionen

  • En strategi med 15 åtgärder.

Här kan du ladda ner strategin i pdf-format

Bilagorna finns längre ner på sidan.
Strategian suomenkielinen versio alkaa sivulta 39.
Den engelska versionen av strategin börjar på sidan 63.

Luckan Integration har arbetat fram en strategi med 15 åtgärder för att stärka svensk integration i huvudstadsregionen.

Visionen är att förbättra den svenska integrationen så att nyanlända vuxna, familjer, barn och unga har möjlighet att integreras i huvudstadsregionen på ett sätt som är lämpligt för dem. Den gamla sanningen, för att uppnå samma som på finska krävs delvis andra lösningar på svenska, stämmer även här.

Städernas integrationsprogram uppdaterades efter kommunalvalet. Vi önskar att det skall bli lika lätt att välja den svenska integrationsvägen, att få tillgång till jämbördig integrationsutbildning, kompletteringsutbildning och undervisning i sitt eget språk och religion som de som väljer att integreras på finska. För att nå dit är det grundläggande att städerna i huvudstadsregionen samarbetar för att tillsammans stärka den svenska integrationen.
Det är angeläget att utvecklingsarbetet för den svenska integrationen sker som en del av statens och kommunernas integrationsarbete med samma krav på kvalitet och uppföljning som när det gäller att integreras på finska.

Svenska integrationsvägar och fallgropar i huvudstadsregionen - en strategi med 15 åtgärder

Luckan Integration har tagit fram en strategi med 15 åtgärder för att stärka den svenska integrationen i huvudstadsregionen. Visionen är att förbättra den svenska integrationen så att nyanlända vuxna, familjer, barn och unga har möjlighet att integreras i huvudstadsregionen på ett sätt som passar dem. Den gamla sanningen, för att uppnå samma sak som på finska krävs delvis andra lösningar på svenska, gäller även här.

Städernas integrationsprogram uppdaterades efter kommunalvalen. Vi vill att det ska vara lika lätt att välja den svenska integrationsvägen, att få tillgång till likvärdig integrationsundervisning, tilläggsundervisning och undervisning på det egna språket och i den egna religionen som de som väljer att integreras på finska. För att nå dit är det grundläggande att städerna i huvudstadsregionen samarbetar för att stärka den svenska integrationen.
Det är viktigt att utvecklingsarbetet för svensk integration sker som en del av statens och kommunernas integrationsarbete med samma krav på kvalitet och uppföljning som när det gäller integration på finska.

Här kan du läsa strategin, bilagorna finns längre ner på sidan.
Strategian suomenkielinen versio alkaa sivulta 39.
Den engelska versionen av strategin börjar på sidan 63.

Beställ strategin, beställa strategin

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att kunna fylla i det här formuläret.

Kompetenscentret för svensk integration

Kompetenscentrum för svensk integration

Kompetenscentret för svensk integration 

Veronica Hertzberg
Projektledare
veronica.hertzberg (at) luckan.fi
+358 50 581 9924

Julia Qesteri
Samordnare för StigIn 2
julia.qesteri (at)luckan.fi
+358 50 307 5768

Svenska
Powered by TranslatePress
Hoppa till innehåll