Projektets mål

  • Att lyfta fram bästa praxis för mentorskap för invandrare, och särskilt undersöka vilken roll mentorskap har för invandrarkvinnors karriärer
  • Att samla ny kunskap och dela erfarenheter mellan Finland, Danmark och Norge för att utveckla och förbättra sysselsättningsfrämjande metoder för målgruppen
  • Att utveckla rekommendationer för integrationsaktiviteter i Norden, inklusive hur samarbete mellan den tredje sektorn och offentliga myndigheter kan hjälpa invandrarkvinnor att få fotfäste på arbetsmarknaden. 

Resultat

Från och med hösten 2023 har varje program samlat in data med hjälp av tidigare utvärderingar och nya intervjuer med sina deltagare, intressenter och personal. Resultaten kommer att publiceras i en rapport under våren 2024.

Projektet Kvinder i Job kommer att stå värd för en nordisk hybridkonferens i maj 2024, där resultaten kommer att diskuteras och vidareutvecklas genom tematiska workshops i varje lokalt sammanhang. Resultatet av workshopparna kommer att vara en katalog med bästa praxis för samarbete mellan civilsamhället och lokala myndigheter för att stödja integrationen av invandrarkvinnor på arbetsmarknaden och i samhället i stort. 

Kvinder i Jobb Nyheter

Våra partnerprogram

Läs mer om de tre nordiska deltagandeprogrammen här.

Finansieras av

Kontaktperson för projektet

Cecilia Fewster
cecilia.fewster(a)luckan.fi
050 5852385

Svenska
Powered by TranslatePress
Hoppa till innehåll