På svenska i Finland
Финляндия по-шведски
På svenska i Finland

Den här boken är för dig som är nyfiken på det svenska språket och kulturen i det finska samhället. Du bekantar dig med Finland som nordiskt land och med Finlands gemensamma historia med Sverige.

På svenska i Finland 

Den här boken är till för dig som är nyfiken på det svenska språket och kulturen i det finska samhället. Du får bekanta dig med Finland som ett nordiskt land och med Finlands och Sveriges gemensamma historia. En av artiklarna handlar om att studera på svenska, en annan om hur det är att arbeta på svenska och en tredje om vad det innebär att vara förälder på svenska i Finland. En stor del av de personer som intervjuats för boken har själva flyttat till Finland. Du får också en uppfattning om hur det var att vara ny i Finland tidigare.

Du kan beställa boken kostnadsfritt i fältet längre ner på sidan. Den svenska versionen är endast tillgänglig som PDF och den ryska versionen är tillgänglig både som papperskopia och PDF.

Финляндия по-шведски

С помощью этой брошюры вы познакомитесь с Финляндией как частью Скандинавии, а также составите себе представление об об общих моментах истории Швеции и Финляндии. В одной из статей вы на найдете краткий обзор возможностей получения образования на шведском языке, в другой - как шведдский языык может применяться на рабочем месте, в третьей - о том, каково в Финляндии быть родителем по-шшведски. Большинство тех, кого мы здеесь интервьюируем, сами переехали когда-то в Финляндию. Из нашей брошюры вы также узнаете о том, каково жилось в Финляндии иммигрантам в прежжние времена, о том, каким образом переселенцы из Россиии в конце XIX века смогли включиться в общественную жизнь, сохранив свою веру и свой родной язык.

På svenska i Finland 

Denna bok riktar sig till dig som är nyfiken på det svenska i det finländska samhället. Du får bekanta dig med Finland som en del av Norden samt Sveriges och Finlands gemensamma historia. I en artikel presenteras kort hur det är att studera på svenska, i en annan hur det är att jobba och i en tredje hur det är att vara förälder på svenska i Finland. En stor del av de som intervjuas har själv flyttat till Finland. Du får också en inblick hur det var att vara ny i Finland förr i världen.

Order the book, beställa boken, заказать книгу

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att kunna fylla i det här formuläret.
Språk, Språk, язык

Om du har frågor/For enquires/ для запросов [email protected]

Svenska
Powered by TranslatePress
Hoppa till innehåll