Utbildning för tidig barndom

 Jussi Hellsten / Helsingfors marknadsföring

Alla barn har rätt till småbarnspedagogik. Småbarnspedagogiken stöder barnets tillväxt, utveckling och inlärning och gör det möjligt för föräldrarna att arbeta eller studera på heltid.

Småbarnspedagogik kan sökas både på svenska och på finska. Scrolla ner för att hitta information om hur man ansöker om dagvård i de olika kommunerna. Om du har problem med processen kan du kontakta det svenska daghem som du ansöker om, eller kommunen, för mer information om hur du kan försäkra ditt barn en plats. Det svenska daghemmet har inte finska i läroplanen, eftersom barnen börjar lära sig finska senare i skolan. Barnen kan dock använda finska på lekplatsen, eftersom många finska barn i det svenska daghemmet kommer från tvåspråkiga familjer.

Familjen kan välja mellan:

  • kommunalt daghem eller familjedaghem
  • privat daghem eller familjedaghem (ekonomiskt stöd är möjligt)
  • en barnskötare som är anställd av föräldrarna (ekonomiskt stöd är möjligt)
  • En förälder har rätt att stanna hemma med sitt barn och ta ledigt från sitt arbete tills barnet är tre år (ekonomiskt stöd finns tillgängligt).

Hur du ansöker:

  • Småbarnspedagogik kan ansökas när som helst på året. Kommunal småbarnspedagogik söks senast fyra månader före behovet av plats. Vid brådskande behov av vård, på grund av arbete eller studier, kan plats sökas senast två veckor före. Kommunen är skyldig att ordna en plats för barnet, men den kan ligga längre bort än det önskade alternativet. Man kan då stå kvar i kön och flytta om en plats blir ledig.
  • För att ansöka om privat dagvård måste du kontakta daghemmet direkt.

Läs mer om småbarnspedagogik på InfoFinland.

Läs mer om svensk förskoleverksamhet i kommunerna i huvudstadsregionen.

HELSINGFORS

Helsingfors stad har skapat en portal där du hittar all information du behöver om småbarnspedagogik på svenska.

En mängd olika alternativ för dagvård finns tillgängliga, från heltid fem dagar i veckan till att hyra en barnflicka.
På den här sidan du skriver din hemadress, sätt ett kryss i svenska och de kommunala daghemmen som ligger närmast dig kommer att visas. elektronisk ansökan  som måste skickas via Asti.fi fyra månader före vårdbehovet. Du kan också ansöka genom att fylla i detta dokument.

För att ansöka om privat dagvård måste du kontakta det önskade daghemmet direkt.
Sedmigradsky har center i Rödbergen/Punavuori, Munksnäs/Munkkiniemi och Kronohagen/Kruunununhaka.
Barnavårdsföreningen har två center i Berghäll/Kallio, ett i Tölö/Töölö och ett i Mejlans/Meilahti.
Daghemmet Fyren har ett center i Nordsjö/Vuosaari.

ESBO

Du hittar de svenskspråkiga småbarnspedagogikcentren på denna tjänstekarta. Klicka på enhetsspråket svenska-knapp.

En plats inom småbarnsfostran kan sökas året om. Ansökan till kommunalt daghem ska skickas fyra månader före vårdbehovet. Om vårdbehovet är brådskande på grund av arbete eller studier, ska man ansöka om en plats för småbarnspedagogik så snart som möjligt, dock senast två veckor innan vårdbehovet börjar.

För att ansöka om privat dagvård måste du kontakta det önskade daghemmet direkt.
Kilo svenska lekskola.

VANDA

Du kan hitta det svenska daghem som ditt barn tillhör på på denna servicekarta . Skriv "Daghem på svenska" i sökrutan och din hemadress i den angivna rutan. Tjänsten listar det daghem som ditt barn tillhör.
Här är en förteckning över de svenska daghemmen i Vanda, både kommunala och privata.
En plats inom småbarnsfostran kan sökas året om. En ansökan till kommunal dagvård måste skickas fyra månader innan vårdbehovet uppstår. Om vårdbehovet är brådskande och/eller stiger på grund av arbete, studier eller utbildning, ska en plats för småbarnspedagogik sökas så snart som möjligt, dock senast två veckor innan vårdbehovet börjar. För att ansöka om privat dagvård ska du ta kontakt direkt med daghemmet.

GRANKULLA

Du kan hitta det svenska daghem som ditt barn tillhör på på denna servicekarta . Skriv "Daghem på svenska" i sökrutan och din hemadress i den angivna rutan. Tjänsten listar det daghem som ditt barn tillhör.
Här är en förteckning över de svenska daghemmen i Grankulla, både kommunala och privata.
Du kan läsa mer om dagvårdssystemet i Grankulla, texten är på svenska.
Direktionen ansökningssystem för småbarnspedagogik är endast på svenska eller finska.
Du kan kontakta chefen för småbarnspedagogik Annika Hiitola, annika.hiitola [at] kauniainen.fi , telefon 050 341 6269, måndag, tisdag och torsdag 9.30-11.00 om du har frågor.
Det finns två privata alternativ i Grankulla.
Lyan drivs av Bensow-stiftelsen och Ekebo, ett föräldrakollektiv. För att ansöka, vänligen kontakta centren direkt.

Tillbaka till Integration på svenska

Svenska
Powered by TranslatePress
Hoppa till innehåll