Högre utbildning

 Kaisa-Linda Tammisto/Helsinki Marketing

Högre utbildning delas in i två huvudkategorier: Universitet utbildning och Yrkeshögskola (UAS) utbildning. Den förstnämnda lägger större vikt vid teoretiska kunskaper och forskningsfärdigheter, medan den senare är mer inriktad på att förbereda studenterna för arbetslivet. Både betyg och inträdesprov används i ansökningsprocessen. Högre utbildning i Sverige erbjuds till största delen i Helsingfors.

Vid antagning till vissa kritiska studieområden, såsom medicin, pedagogik, juridik, idrott etc., reserveras kvoter för svensktalande för att säkerställa tillgången till svenskspråkiga tjänster. Detta innebär att en svensk utbildningsbakgrund kan förbättra tillgången till högre utbildning inom specifika områden.

Att studera svenska som modersmål eller som andraspråk (S2) kan påverka antagningsprocessen genom att ge olika nivåer av tilläggspoäng till sökande, beroende på universitet, yrkeshögskola eller område i fråga.

Ansökningar till universiteten lämnas in via Studieinformation plattform.

Universiteten där svenskspråkig utbildning erbjuds är:


Hanken Svenska handelshögskolan,

Helsingfors universitet, Helsingfors universitet, Svenska social- och kommunalhögskolan

Konstuniversitetet i Helsingfors.

Universitet för tillämpad vetenskap kan också tillämpas på genom Studieinformation. De svenskspråkiga UAS är följande

Arcada universitet för tillämpade vetenskaper
Från och med 2021 har Arcada status som SIMHE-institution. SIMHE står för Supporting Immigrants in Higher Education. Det innebär att de har till uppgift att utveckla vägledning och tjänster som stöder integrationen av invandrare. Detta inkluderar att identifiera lämpliga utbildnings- och karriärvägar samt språkstudier, validering och komplettering av kompetens. Arcada har ett särskilt ansvar för att utveckla tjänster för dem som vill integreras på svenska som sitt första språk. Stödet för integration på svenska är viktigt inte bara för Arcada utan för hela det finska samhället
Du kan hitta mer information om SIMHE här.

Yrkeshögskolan Novia ligger i Raseborg, 100 km väster om Helsingfors.

Tillbaka till Integration på svenska

Svenska
Powered by TranslatePress
Hoppa till innehåll