Korkeakoulutus

 Kaisa-Linda Tammisto/Helsinki Marketing

Korkea-asteen koulutus jaetaan kahteen pääryhmään: yliopisto-opintoihin koulutus ja ammattikorkeakouluopintoihin (ammattikorkeakoulu) koulutus. Ensin mainitussa painotetaan enemmän teoreettisia tietoja ja tutkimustaitoja, kun taas jälkimmäisessä keskitytään enemmän opiskelijoiden valmistamiseen työelämään. Hakuprosessissa hyödynnetään sekä arvosanoja että pääsykokeita. Korkea-asteen koulutusta tarjotaan Ruotsissa suurimmaksi osaksi Helsingforsissa.

Tietyille kriittisille opintoaloille, kuten lääketieteeseen, pedagogiikkaan, oikeustieteeseen, urheiluun jne., on varattu kiintiöitä ruotsinkielisille, jotta ruotsinkielisten palvelujen saatavuus voidaan varmistaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ruotsinkielinen koulutustausta voi helpottaa korkeakoulutukseen pääsyä tietyillä aloilla.

Ruotsin kielen opiskelu äidinkielenä tai toisena kielenä (S2) voi vaikuttaa hakumenettelyyn antamalla hakijoille vaihtelevasti lisäpisteitä yliopistosta, ammattikorkeakoulusta tai alasta riippuen.

Hakemukset yliopistoihin jätetään Opintopolussa foorumi.

Yliopistot joissa on tarjolla ruotsinkielistä opetusta:


Kauppakorkeakoulu Hanken,

Helsingin yliopisto, Helsingin yliopiston ruotsinkielinen yhteiskuntatieteellinen korkeakoulu

Taideyliopisto.

Ammattikorkeakouluihin haetaan myös Opintopolkukautta. Seuraavat ammattikorkeakoulut ovat ruotsinkielisiä:

Ammattikorkeakoulu Arcada
Arcadalla on ollut SIMHE-status vuodesta 2021 lähtien. SIMHE on lyhenne sanoista Supporting Immigrants in Higher Education. Tämä tarkoittaa, että SIMHE-korkeakoulujen tehtävänä on kehittää maahanmuuttajien kotoutumista tukevaa ohjausta ja palveluja. Tähän kuuluu sopivien koulutus- ja urapolkujen tunnistaminen sekä kieliopinnot, ja aiemman osaamisen tunnustaminen ja täydentäminen. Arcadalla on erityinen vastuu palvelujen kehittämisestä niille, jotka haluavat kotoutua ruotsksi. Ruotsinkielisen kotoutumisen tukeminen on tärkeää paitsi Arcadalle myös koko suomalaiselle yhteiskunnalle.
Löydät lisätietoja SIMHE:stä täällä.

Ammattikorkeakoulu Novia sijaitsee Raaseporissa, 100 km Helsingistä länteen.

Takaisin sivulle Kotoutuminen ruotsiksi

Suomi
Powered by TranslatePress
Siirry sisältöön