Ekonomiskt stöd under föräldraledighet

 

När du är 154 dagar in i graviditeten får du ett graviditetsintyg från mödravårdscentralen. Du behöver intyget för att ansöka om moderskapsunderstöd och moderskapsersättning från Kela. FPA är Finlands socialförsäkringsinstitution som ger ekonomisk grundtrygghet till alla som bor i Finland. FPA har en snabbguide för dig som väntar barn.

Läs mer om ekonomiskt stöd till familjer på InfoFinland.
Läs mer om förmåner för en familj efter att barnet har fötts på InfoFinland.

Tillbaka till Integration på svenska

Svenska
Powered by TranslatePress
Hoppa till innehåll