Språkliga nivåer

 

Språkkurserna i Finland är indelade i nivåerna A till C, där A är nybörjarnivån. Nivåerna är baserade på den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR). De olika nivåerna är:

  • A1: På den här nivån har du mycket begränsade kunskaper i språket och är nära att vara nybörjare.
  • A2: Du har fortfarande relativt små språkkunskaper.
  • B1: Du börjar få en bra förståelse för språket och kan uttrycka dig ganska bra i vissa sammanhang.
  • B2: Du har goda språkkunskaper.
  • C1 och C2 är avancerade nivåer. Om du befinner dig på dessa nivåer har du sannolikt studerat språket på universitet eller liknande nivå och kan tala och skriva språket flytande.

Om du är osäker på vilken nivå du befinner dig på kan du ta detta test på nätet. Många utbildningsanordnare testar också de nya elevernas språkkunskaper innan de börjar studera.

För mer information om Svenska språket i Finland, besök InfoFinland.

Tillbaka till Integration på svenska

Svenska
Powered by TranslatePress
Hoppa till innehåll