Hankkeen tavoitteet

  • tuoda esiin parhaita käytäntöjä maahanmuuttajien mentoroinnissa ja erityisesti tutkia mentoroinnin merkitystä maahanmuuttajanaisten urakehityksessä.
  • kerätä uutta tietoa ja jakaa kokemuksia Suomen, Tanskan ja Norjan välillä, jotta voidaan kehittää ja tehostaa kohderyhmän työllistymistä edistäviä menetelmiä.
  • laatia suosituksia kotouttamistoimia varten Pohjoismaissa, mukaan lukien se, miten kolmannen sektorin ja viranomaisten välisellä yhteistyöllä voidaan tukea maahanmuuttajanaisten pääsyä työmarkkinoille. 

Tulokset

Syksystä 2023 alkaen kukin ohjelma on kerännyt tietoja aiempien arviointien ja osallistujien, sidosryhmien ja henkilöstön tuoreiden haastattelujen avulla. Tulokset julkaistaan raportissa keväällä 2024.

Kvinder i Job -hankkeessa järjestetään toukokuussa 2024 pohjoismainen hybridikonferenssi, jossa tuloksista keskustellaan ja niitä kehitetään edelleen temaattisissa työpajoissa kussakin paikallisessa kontekstissa. Työpajojen tuloksena syntyy luettelo parhaista käytännöistä, joita voidaan soveltaa kansalaisyhteiskunnan ja paikallisviranomaisten välisessä yhteistyössä maahanmuuttajanaisten työmarkkinoille ja yhteiskuntaan integroitumisen tukemiseksi. 

Kvinder i Työpaikan uutiset

Kumppanuusohjelmamme

Lue lisää kolmesta pohjoismaisesta osallistumisohjelmasta täältä.

Rahoittama

Hankkeen yhteyshenkilö

Cecilia Fewster
cecilia.fewster(a)luckan.fi
050 5852385

Suomi
Powered by TranslatePress
Siirry sisältöön