Ruotsiksi Suomessa
Финляндия по-шведски
På svenska i Finland

Tämä kirja on tarkoitettu sinulle, joka olet utelias ruotsin kielestä ja kulttuurista suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutustut Suomeen Pohjoismaana sekä Suomen ja Ruotsin yhteiseen historiaan.

Ruotsiksi Suomessa 

Tämä kirja on tarkoitettu niille, jotka ovat kiinnostuneita ruotsin kielestä ja kulttuurista suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutustut Suomeen Pohjoismaana sekä Suomen ja Ruotsin yhteiseen historiaan. Yksi artikkeleista esittelee opiskelua ruotsiksi, toinen kertoo, millaista on työskennellä ruotsiksi, ja kolmas tarkastelee, mitä on olla ruotsinkielinen vanhempi Suomessa. Suuri osa kirjaa varten haastatelluista henkilöistä on itse muuttanut Suomeen. Saat myös käsityksen siitä, mitä merkitsi olla uusi Suomessa ennen.

Voit tilata kirjan maksutta sivun alempana olevasta kentästä. Ruotsinkielinen versio on saatavana vain PDF-versiona ja venäjänkielinen versio on saatavana sekä paperiversiona että pdf:nä.

Финляндия по-шведски

С помощью этой брошюры вы познакомитесь с Финляндией как частью Скандинавии, а также составите себе представление об общих моментах истории Швеции и Финляндии. В одной из articles вы найдете краткий обзор возможностей получения образования на шведском языке, in другой - как шведский язык может применяться на рабочем месте, in third - о том, каково in Финляндии быть родителем по-шведски. Большинство тех, кого мы здесь интервьюируем, сами переехали когда-то in Финляндию. Из нашей брошюры вы также узнаете о том, каково жилось in Финляндии иммигрантам in прежние времена, о том, каким образом переселенцы из России в конце XIX века смогли включиться in общественную жизнь, сохранив свою веру и свой родной язык.

På svenska i Finland 

Denna skrift riktar sig till dig som är nyfiken på det svenska i det finländska samhället. Du får bekanta dig med Finland som en del av Norden samt Sveriges och Finlands gemensamma historia. I en artikel presenteras kort hur det är att studera på svenska, i en annan hur det är att jobba och i en tredje hur det är att vara förälder på svenska i Finland. En stor del av de som intervjuas har själv flyttat till Finland. Du får också en inblick hur det var att vara ny i Finland förr i världen.

Beställ boken, Tilaa kirja, заказать книгу

Ota JavaScript käyttöön selaimessasi täyttääksesi tämän lomakkeen.
Språk, kieli, язык

Om du har frågor/For enquires/ для запросов [email protected]

Suomi
Powered by TranslatePress
Siirry sisältöön